Materieel Rotterdamsebaan stoot 46% minder fijnstof uit

13 september 2018 | BAM en Shell zijn erin geslaagd om de uitstoot van fijnstof op het project Rotterdamsebaan in Den Haag met 46 procent terug te dringen. Dit resultaat werd bereikt door de machines te laten draaien op GTL in plaats van diesel. De fijnstofreductie is berekend door onderzoekers van TNO en SGS.

Wereldprimeur

GTL (gas-to-liduids) is gemaakt uit aardgas in plaats van aardolie, zoals diesel. Bij vrachtwagens en personenauto’s zijn al eerder GTL-praktijkmetingen gehouden. Voor bouwmaterieel was dit wereldwijd tot nu toe nooit gebeurd.

Deel meetopstelling. (Foto: SGS-TNO)

BAM noemt resultaten van de meting ‘boven verwachting’

BAM Infra toont zich verheugd over de resultaten van de proef. ‘Een fijnstofreductie van 46 procent is ver boven verwachting’, zegt Bramske van Beijma, manager energietransitie en innovatie bij  ’s lands grootste bouwer. ‘De aanname was dat de uitstoot van fijnstof met 20 tot 30 procent zou verminderen, dus dit is significant meer dan gedacht.’

GTL-filters-diesel-en-GTL. (Foto: Shell)

"Reductie uitstoot significant meer dan gedacht"

GTL is paar cent per liter duurder dan diesel

BAM werkt inmiddels vaker met GTL, ook omdat het gezonder is voor het personeel op de bouwplaats. Wel is GTL duurder dan diesel. Van Beijma: ‘Gemiddeld gaat het om een paar cent per liter. De bouw is een sector met lage winstmarges. Maar bij tenders wordt duurzaamheid door opdrachtgevers steeds vader gehonoreerd. Dus waar mogelijk zullen we dit zeker aanbieden.’

Het project Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg die de A4 en A13 verbindt met de centrumring van Den Haag. Dit moet onder meer de druk op de Utrechtsebaan verminderen. Planning is dat de weg op 1 juli 2020 wordt geopend. Gedurende de gehele vier jaar durende bouw draait al het materieel op GTL.

Meer lezen?

Lees hier het hele artikel over de toepassing van GTL bij het project Rotterdamsebaan. Meer informatie over het project Rotterdamsebaan zelf is hier te vinden.