Bereikbaarheid

Bij Bereikbaarheid gaat het erom in hoeverre het gebied waar gebouwd wordt bereikbaar blijft voor verschillende soorten verkeer, zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer. Denk aan voetgangers, fietsers, auto’s, vrachtverkeer, touringcars, het Openbaar Vervoer maar ook bijvoorbeeld scheepvaartverkeer. Bewoners moeten hun woning nog in en uit kunnen, ook als ze slecht ter been zijn. Nood- en hulpdiensten moeten altijd ter plaatse kunnen komen en ook ondernemingen zijn economisch afhankelijk van een goede bereikbaarheid.

Maatregelen

Een verslechtering van de bereikbaarheid kan veel verschillende groepen treffen. Om tijdens de werkzaamheden de bereikbaarheid zo goed mogelijk in tact te houden, zijn er daardoor ook vaak veel verschillende maatregelen nodig. Deze variëren van het instellen van omleidingsroutes of het neerleggen van een tijdelijke loopbrug over een sleuf in het trottoir, tot het aanbieden van alternatief vervoer, zoals bijvoorbeeld bij de renovatie van de fiets-en voetgangerstunnel in de Maastunnel een gratis veerpont wordt ingezet. In sommige gevallen is het zelfs nodig een soort ‘negatief reisadvies’ af te geven voor een bepaald gebied. Doorgaand verkeer wordt dan geadviseerd om het gebied te vermijden om opstoppingen te voorkomen.

Rol van bouwlogistiek in de bereikbaarheid

Een belangrijke rol in het optimaliseren van de bereikbaarheid in de omgeving van een project is weggelegd voor de organisatie van de bouwlogistiek. Lees er in ons ‘BLOG | Bouwlogistiek en BLVC‘ meer over.

Negen aandachtspunten

Het handhaven van een zo goed mogelijke bereikbaarheid is niet eenvoudig. Het vereist een zeer goede voorbereiding, en een zo mogelijk nog betere uitvoering én monitoring. Hieronder 8 aandachtspunten:

1: Bereikbaarheids-maatregelen zijn vaak duur en kosten veel tijd
Onderschat de tijd en het geld niet die gepaard gaan met het treffen van maatregelen ten aanzien van de bereikbaarheid. Het instellen van omleidingsroutes, het inzetten van verkeersregelaars en tekstkarren, het monitoren van het gedrag van het verkeer en het daarop bijstellen van de verkeersmaatregelen, zijn allemaal grote kostenposten. Als een project langer duurt dan van tevoren voorzien, lopen deze kosten ook allemaal door. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van het overleg om op alle tijdelijke verkeersmaatregelen goedkeuring van alle betrokken partijen te krijgen.

2: Wees voorbereid op eventuele aanpassingen, en de bijbehorende kosten
Neem in je begroting ook een voldoende groot bedrag op voor onvoorziene kosten ten aanzien van tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit is echt een onderdeel waar kosten snel uit de hand kunnen lopen, omdat van tevoren bedachte maatregelen in de praktijk wel eens helemaal niet toereikend zouden kunnen zijn. Een op papier goed uitziend verkeersplan kan in de werkelijkheid wel eens helemaal anders moeten, omdat het verkeer zich soms anders gedraagt dan je zou denken.

3: Heb oog voor detail
Voor tijdelijke verkeersmaatregelen heb je vooral op lokaal (straat)niveau een goed oog voor detail nodig. Liggen loopschotten netjes recht? Kan er niemand struikelen of in een gat vallen? Zijn alle borden goed zichtbaar? Dit oog voor detail heb je elke dag nodig, want elke dag wordt er gewerkt én lopen er mensen langs het werk. Hoe heb je dit oog voor detail geborgd?

4: Let op mensen met beperkingen
Kruip bij het bepalen van faseringen of maatregelen in de huid van iemand met een beperking, zoals mensen die slecht ter been zijn, met een rolstoel op pad gaan, slecht zien of zelfs blind zijn. Voor deze mensen zijn tijdelijke maatregelen erg bepalend voor hun mobiliteit. Probeer daarom ook voor de start van het werk te achterhalen of er mensen zijn met een beperking zodat je daar de tijdelijke maatregelen op af kan stemmen, of zodat je kunt bepalen of een extra, individuele maatregel nodig is.

Lees ook ons artikel ‘Mensen met een beperking

5: Besteed aandacht aan verkeersveiligheid
Veel maatregelen op het gebied van bereikbaarheid hebben een sterke link met veiligheid. Immers, het gaat vaak om verkeersmaatregelen, die, als ze niet goed verzorgd worden, tot onveilige situaties kunnen leiden. Zorg er daarom voor dat je verkeersmaatregelen aan alle geldende regels voldoen en vraag bij twijfel over de beste tijdelijke inrichting advies aan bijvoorbeeld de verkeerspolitie.

6: Bereid je voor op heftige reacties uit de omgeving
Wees erop voorbereid dat omwonenden en verkeersdeelnemers heftig kunnen reageren op veranderingen van verkeerssituaties: het raakt hen wellicht in hun dagelijkse routine (langer onderweg van huis naar werk en andersom) of ze vinden dat de verkeersveiligheid erop achteruit is gegaan.

7: Investeer in goede communicatie vooraf
Goede communicatie vooraf over ingrijpende veranderingen in verkeerssituatie kan een hoop leed besparen. Schroom daarom niet hier van tevoren flink in te investeren. Kijk welke lokale communicatiekanalen hiervoor meestal gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld lokale TV, radio, sociale media, bestaande matrixborden, extra tekstkarren, etc. Ga er niet vanuit dat de gele omleidingsborden met een vooraankondiging wel voldoen.

8: Schouw
Ga bij grote wijzigingen in een verkeerssituatie met alle betrokkenen schouwen: hoe gedraagt het verkeer zich? Zijn er aanpassingen nodig? Op korte termijn of nog even wachten totdat het verkeer aan de nieuwe situatie gewend is? Zorg dat bij de schouw de verkeerspolitie aanwezig is, degene die de verkeersmaatregelen snel kan aanpassen, en anderen wiens expertise nodig is om te kunnen zeggen of een situatie aangepast moet worden of als zodanig voldoet.

Lees ook ons artikel ‘Hoe voer ik een verkeersschouw uit?’

9: Kijk over projectgrenzen heen
Ga tijdens de voorbereiding ook bewust over je projectgrenzen heen kijken om te zien of er andere werken in de regio zijn waar je qua verkeersmaatregelen rekening mee moet houden. Kijk ook of er in het gebied op dit punt regie gevoerd wordt, zoals Groningen Bereikbaar bijvoorbeeld doet. Zo niet, wees niet bang hier zelf proactief in te zijn en collega’s bij andere projecten te benaderen om te kijken waar je elkaar moet aanvullen. Dit voorkomt later gedoe.

Blogs en artikelen over Bereikbaarheid

Lees hier alle artikelen en blogs over het thema Bereikbaarheid.