Wie zijn wij?

blvc.nl is opgezet door KTL.nl, een adviesbureau in de openbare ruimte. KTL’ers werken al sinds geruime tijd met hart en ziel aan hun projecten, veelal weg- en waterbouwkundige werken. In hun projecten hebben zij ook een schat aan ervaring met BLVC verzameld, die zij graag met collega’s delen. Alles vanuit de overtuiging dat hindervrij (of in ieder geval hinderarm) werken in de (wegen)bouw een kwestie van willen is.

De mensen

Lees hieronder meer over de mensen achter blvc.nl én KTL.nl:

 

Ferry Theunisse is één van de oprichters van KTL en blvc.nl. Hij heeft ruim 34 jaar werkervaring in de infrastructuur en de bouw, zowel boven- als ondergronds. In deze periode heeft hij in verschillende functies gewerkt, variërend van directievoerder tot uitvoeringscoördinator BLVC. In de afgelopen 15 jaar heeft hij voornamelijk in binnenstedelijke gebieden gewerkt, zoals bijvoorbeeld de renovatie van het Vondelpark. Momenteel werkt hij o.a. aan de ontwikkeling van de Houthaven in Amsterdam en de herontwikkeling van het Stationsgebied in Utrecht.

 

 

 

 

Na een gevecht tegen een ziekte van bijna anderhalf jaar is Jeroen op 3 juni 2019 overleden. Hij zal altijd bij ons blijven!

Jeroen van der Linden was één van de oprichters van KTL. Hij had een ruime staat van dienst in de ruimtelijke sector, waarbij hij functies heeft bekleed als senior toezichthouder tot omgevingsmanager en BLVC-coördinator. Hij heeft aan aansprekende projecten gewerkt als de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de aanleg van het Bijlmer-busstation en de herinrichting van de Rijnstraat in Amsterdam. Zijn belangrijkste functie was BLVC-coördinator op de Zuidas.

 

 

 

 

Frank Kappé is één van de oprichters van KTL. Hij werkt nu ruim 20 jaar in de ruimtelijke sector, en deed in die periode o.a. ervaring op als toezichthouder, coördinator kabels en leidingen en specialist aanleg ondergrondse afvalinzameling. Sinds 2007 is hij in Amsterdam als projectleider uitvoering en directievoerder betrokken bij de uitvoering van het Groot Onderhoudsbestek van de Amsterdamse Hoofdnetten.

 

 

 

 

 

 

Marie-Louise Gasseling startte haar carrière als adviseur en beleidsmedewerker, waarna ze ruim 15 jaar als proces- en omgevingsmanager voor een advies- en managementbureau aan verschillende projecten werkte aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant. Momenteel is ze eigenaar van Circle Motion, dat zich richt op innovatieve samenwerking in  bouw- en infraprojecten. Haar expertises zijn: duurzaamheid in de gebouwde omgeving, strategisch omgevingsmanagement en het delen van kennis.

 

 

 

 

 

Conny van Rijn begon 16 jaar geleden bij KTL.nl als office manager. Daarvoor rondde ze eerst de Kweekschool voor de Detailhandel af en werkte ze 5 jaar voor een aannemer. Voor KTL.nl is Conny onmisbaar: zij zorgt er voor dat alles op rolletjes loopt. Ze verzorgt de administratie en is eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en werknemers. Daarnaast faciliteert ze de maandelijkse borrel en maaltijd voor het personeel.

 

 

 

 

 

 

Paul Vermeij heeft ruim 32 jaar ervaring met het werken in de civiele techniek. Hij heeft zijn ervaring opgedaan in een breed scala aan functies, variërend van hoofd directie bij de N201 voor de Provincie Noord-Holland tot omgevingsmanager voor de Noord/Zuidlijn in de Amsterdamse Pijp. Sinds 2012 werkt Paul in Amsterdam als stadsdeelregisseur voor stadsdeel Zuid. Hier stemt hij als spil tussen het politieke bestuur, Bureau Stadsregie en projectmanagers de uitvoering van ruimtelijke projecten op elkaar af. Paul is ook eigenaar van adviesbureau Proficiënt Projectbegeleiding.

 

 

 

 

Henk Vork begon zijn loopbaan als tekenaar bij de Dienst Openbare Werken van de gemeente Amsterdam om daarna verder te gaan bij ADV (Algemene Directievoering) als werkvoorbereider/toezichthouder. Daarna werkte hij op legio projecten in Amsterdam als werkvoorbereider, toezichthouder en directievoerder, zoals bijv. de herinrichting van de Kalverstraat, Nieuwendijk, Kinkerstraat, Spaarndammerbuurt en de realisatie van het Haarlemmerplein. Gaandeweg heeft Henk zich gespecialiseerd in de ondergrondse infrastructuur en de coördinatie van kabel- en leidingwerk voor diverse opdrachtgevers. Momenteel werkt hij in Amsterdam als directievoerder in de Houthaven en aan verschillende andere werken in stadsdeel West.

 

 

 

Henk Mos startte zijn carrière als uitvoerder beton- en grondwerk. Via functies als projectleider en bedrijfsleider heeft hij daarna jarenlang bij verschillende aannemersbedrijven de functie van directeur bekleed. Na die periode is hij gestart met zijn bedrijf H2M, dat zich richt op advies en coaching van bedrijven en hun werknemers. Momenteel werkt Henk als contractmanager voor diverse werken aan de Jaarbeurszijde van het Centraal Station in Utrecht, o.a. de Jaarbeurspleingarage en een aantal maaiveldreconstructies. Daarnaast is hij adviseur uitvoering voor de civiele werken in het Stationsgebied.

 

 

 

 

Ferry Bouw begon 10 jaar geleden zijn carrière binnen de Civiele Techniek in de aannemerij. Hier kreeg hij de kans ervaring op te doen in alle delen van het proces, van werkvoorbereiding naar uitvoering en van calculatie en tendermanagement tot hoofduitvoering. Na een periode van 8 jaar bij de aannemer maakte hij de bewuste overstap naar de opdrachtgeverszijde om hier de opgedane (praktijk)kennis toe te passen. Inmiddels heeft hij bij verschillende opdrachtgevers ervaring opgedaan in de rol van directievoerder of toezichthouder op binnenstedelijke projecten. Zo werkt Ferry bijvoorbeeld momenteel met veel plezier voor de Gemeente Amsterdam als directievoerder aan de realisatie van de Wisbybrug in de Houthaven en als toezichthouder op diverse projecten in de Bellamybuurt.

 

 

 

Chaby Blanca is sinds 2000 werkzaam binnen de Civiele Techniek voor gemeentes. Hier deed hij m.n. bij Ingenieursbureaus bijna 20 jaar lang veelzijdige projectervaring op met o.a. werkvoorbereiding en projectleiding. Momenteel werkt Chaby data-gedreven voor diverse Beheer-afdelingen, bijv. met het CROW IMBOR datamodel. Via zijn eigen onderneming Blij Leren werkt hij als opleider Built Environment voor MBO en HBO en is hij actief voor gemeentelijke technische inwerkprogramma’s,  bijv. door maatwerktrainingen voor eindproducten zoals BLVC-plannen te geven. Verder is hij bij diverse gemeenten betrokken bij het opstellen en implementeren van het BLVC-proces, met als doel optimale bouwcoördinatie bij de grote bouwopgave en het maken van een bereikbaarheidsstrategie voor de wegbeheerder bij groot onderhoud.

 

Joanna Wilbers begon, na afronding van de studie Sociale Geografie, haar loopbaan bij een adviesbureau voor ontwikkelingssamenwerking. Daarna maakte ze de overstap naar de gemeente Amsterdam, eerst in de stedelijke vernieuwing bij stadsdeel Noord, later bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en het Ingenieursbureau Amsterdam. Daar werkte ze als omgevingsmanager aan projecten als de Renovatie van de Kramerbrug en de gebiedsontwikkeling van de Houthaven. Momenteel werkt ze als freelancer voor blvc.nl.

 

 

 

 

De werkwijze

De werkwijze van KTL op BLVC-gebied kenmerkt zich door:

  • Zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
  • Gebruikers van de openbare ruimte (bewoners en ondernemers) centraal stellen;
  • Eerlijk vertellen dat werkzaamheden in de openbare ruimte altijd overlast met zich mee zullen brengen;
  • Begrip hebben dat alle partijen (stakeholders) hun werkzaamheden moeten uitvoeren;
  • Intensief relatiemanagement (vorm van supply chain management);
  • Voor tijdelijke verkeersmaatregelen niet verwijzen naar algemene publicaties maar specifiek en SMART maken;
  • Vastleggen van werkwijze door middel van zogenaamde BLV route-inspecties;
  • Duidelijk zijn in de wijze van communiceren;
  • Partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheden;
  • Daar waar nodig streng zijn maar wel rechtvaardig.

Waarom blvc.nl?

Wij geloven dat werken met BLVC beter kan dan tot nu toe gebeurt. BLVC bestaat al een tijdje. Het is niet nieuw. Het werken met BLVC wordt ook steeds gangbaarder. Steeds meer opdrachtgevers en overheden vragen erom of stellen BLVC als randvoorwaarde voor een vergunning. Bijvoorbeeld de gemeentes Amsterdam en Utrecht, al langer BLVC-plannen gevraagd én gemaakt worden. We raken er dan ook met zijn allen bedrevener in.

Toch zien wij ook nog steeds wel zaken die misgaan:

Om hier wat aan te doen, hebben we blvc.nl in het leven geroepen: een plek waar alle informatie over BLVC te vinden is, waar je vragen kunt stellen aan collega’s en waar we van elkaar kunnen leren. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de uitvoering van projecten in de openbare ruimte te verhogen.

Laat ons weten wat je van blvc.nl vindt!

Bij blvc.nl willen we nooit stil blijven staan, en onszelf altijd blijven verbeteren. Daarbij weten we misschien wel veel over BLVC maar lang niet alles natuurlijk. We hopen daarom dat je ons wilt helpen om steeds beter te worden, dus: mis je bepaalde onderwerpen? Vind je je weg niet? Of wil je gewoon een complimentje geven? Laat het ons dan weten via het webformulier op onze Contact pagina. Alvast bedankt!