Veiligheid

Bij het thema Veiligheid kijken we naar de manier waarop het bouwterrein en m.n. het gebied eromheen veilig blijven voor omwonenden, bezoekers, weggebruikers? Zijn er goede hekken neergezet, waardoor niemand op het bouwterrein verzeild kan raken? Wordt er niet gehesen boven openbaar gebied?

Veiligheid op de bouwplaats zelf hoort hier overigens niet bij. Dit laatste wordt geregeld via de Arbowetgeving. Kijk voor meer informatie over Arboregelgeving in de bouw bijvoorbeeld op de speciale webpagina van Bouwend Nederland over dit onderwerp. Ook via BWT info, de kennisbank voor Bouw- & Woningtoezicht en bouwregelgeving, is meer informatie te vinden.

Maatregelen

Maatregelen op het gebied van Veiligheid zijn vaak een mix van o.a. de volgende subthema’s:

  • Sociale veiligheid: bijv. voorkomen van donkere en onoverzichtelijke hoeken, beveiliging van het werkterrein en de openbare ruimte eromheen. Lees er meer over in ons ‘BLOG | Sociale veiligheid bij werkzaamheden‘.
  • Verkeersveiligheid: bijv. strooien van zout op tijdelijke loopbruggen in de winter, aanleggen van een tijdelijk fietspad om verkeersstromen te scheiden.
  • Omgevingsveilligheid: bijv. plaatsen tijdelijke wand bij sloopwerkzaamheden om omliggende panden te beschermen, organiseren voorlichtingsbijeenkomst voor scholieren over gevaren rondom bouwwerkzaamheden.

Lees rondom het thema Omgevingsveiligheid ook deze artikelen:

Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid
Aansprakelijkheid bij val in bouwput

Onze aandachtspunten

Veiligheid is meestal een thema waar iedereen het wel over eens is: daar valt niet aan te tornen. Toch kunnen meningen erg uiteenlopen over wat veilig is en wat niet. Discussies hierover kunnen zelfs erg emotioneel worden. Geen enkel project wil een onveilige situatie creëren, zoals bijvoorbeeld een ongeluk. Toch is een project ook erg afhankelijk van de bereidwilligheid van de omgeving om zich aan de verkeers- of gedragsregels te houden.

Daarom hierbij een aantal punten waar je op kunt letten:

1: Betrek de politie bij het project
Betrek de politie bij het project en doe dit al in een vroeg stadium van het project. Betrek zowel de lokale wijkagent als de Verkeerspolitie. Wijkagenten hebben veel kennis over de buurt en beiden kunnen adviseren over preventieve maatregelen om met name de sociale als de verkeersveiligheid op peil te houden.

2: Verzamel feitelijke informatie
Probeer zoveel mogelijk feitelijke informatie te verzamelen. Als bewoners klagen over sluipverkeer, ga dit dan zelf observeren of laat dit tellen. Je hebt dan feiten in handen, op basis waarvan je concretere maatregelen kunt treffen, die ook effectiever zullen zijn.

3: Let op kinderen en jongeren
Verplaats jezelf in de schoenen van kinderen of tieners die kattenkwaad uit willen halen op en rond het bouwterrein: hoe kun je voorkomen dat ze over het hek klimmen of op een andere manier op het terrein terechtkomen? Lees hier meer over in ons BLVC-blog ‘Aandacht voor kinderen bij bouwprojecten‘.

Blogs en artikelen over Veiligheid

Lees hier alle artikelen en blogs over het thema Veiligheid.