Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is.

KTL.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van KTL.nl worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij KTL.nl, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen.

De content op deze website mag, mits blvc.nl duidelijk als bronvermelding wordt vermeld, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KTL.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax of overtypen.

Algemene informatie over KTL.nl en haar activiteiten is verkrijgbaar bij:

KTL.nl
Kalverringdijk 45
1509 BT Zaandam

 

Wijzigingen voorbehouden