Downloads

Hieronder vind je alle downloads van BLVC.nl op een rij.

Formats en checklists

Format BLVC-plan in PDF (Checklist Utrechts Bouwveiligheidsplan – Gemeente Utrecht)
Format BLVC-plan in Word (Checklist Utrechts Bouwveiligheidsplan – Gemeente Utrecht)
Handleiding bij invullen Format BLVC-plan

Checklist straat (Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht)

Format Rapport BLVC-inspectie (Excel)

Meldingenregister:
Format Meldingenregister (Excel)
Voorbeeld Analyse tabel o.b.v. Meldingenregister (Excel)
Voorbeeld presentatie Analyse Meldingen (PDF)

Voorbeelden BLVC-plannen

Voorbeeld BLVC-plan ‘Verzwaring 2 10kV-kabels Spinoza Ziekenhuis Amsterdam‘ (Word)
Voorbeeld BLVC-plan ‘Verzwaring 2 10kV-kabels Spinoza Ziekenhuis Amsterdam’ (PDF)

Functieprofielen

Omgevingsmanager (Word) met bijbehorende Leeswijzer met begeleidende vragen (PDF)

Verkeersregelaar (PDF)
Verkeersregelaar (Word)