BLVC tijdens de aanbesteding

Tips ter verwerking van BLVC in een tender

Tijdens de aanbesteding van het werk gebeurt er op BLVC-gebied bij de opdrachtgever weinig. Bij de potentiële opdrachtnemers des te meer. Zij worden gevraagd om mee te doen aan een tender. In hun aanbieding geven zij een concrete invulling van de manier waarop zij met de omgeving van het project (en dus met BLVC) om zullen gaan.

Afhankelijk van het soort project, de verwachte impact op de omgeving en de complexiteit van die omgeving zal de opdrachtgever de omgeving een rol laten spelen in de aanbesteding. Het voert te ver om hier in te gaan op alle mogelijke manieren die een opdrachtgever hier kan kiezen.

Wel willen we hier aandacht besteden aan contracten waarbij de omgeving en/of BLVC als BPKV-criterium (voorheen: EMVI-criterium) is opgenomen in het contract. Zowel bij RAW-contracten als bij geïntegreerde contracten kan een opdrachtgever een of meerdere van deze criteria toepassen. Waar moet je als aannemer op letten als je hiermee te maken krijgt? Wat kunnen opdrachtgevers doen om op BLVC-gebied de krenten uit de pap te halen? Welke kansen liggen hier? Lees hieronder onze tips!

Wat is BPKV of EMVI?

BPKV staat voor Beste Prijs Kwaliteit Verhouding. Voordat de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 in werking gesteld werd, werd dit EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) genoemd. Het toepassen van BPKV-criteria zorgt ervoor dat een aannemer niet alleen geselecteerd wordt op basis van de goedkoopste prijs maar dat kwaliteitsaspecten ook worden meegewogen in de selectie.

Meer lezen over BPKV en EMVI?

Als je meer wil lezen over EMVI, bekijk dan eens de volgende documenten en sites:

Tips voor opdrachtgevers

  • Bouw ruimte in het aanbestedingsproces in, om aannemers de achtergronden te vertellen die bij de BLVC-eisen horen. Waar komen de eisen vandaan? Welke zorgen en angsten zitten hierachter? Welke kansen liggen er op BLVC-gebied? Dit helpt hen om een goede aanbieding te doen, die past bij de behoeften van de omgeving.
  • Overweeg zoveel mogelijk risico’s die je als opdrachtgever ziet, te delen met de potentiële opdrachtnemers. Ook dit geeft hen de kans een zo specifiek mogelijke inschrijving te doen.
  • Doe goed je eigen huis- en voorwerk. Hoe meer jij als opdrachtgever op de hoogte bent van wat het project qua BLVC een succes zal maken, hoe ‘SMART-er’ je dit in het contract kan verwerken en aan de opdrachtnemers over kunt brengen.
  • Zorg ervoor dat je innovatie-ambities er niet voor zorgen dat je een aannemer het fysiek onmogelijke vraagt te doen. Met andere woorden: als je graag via de aanbesteding innovatie wil stimuleren, zorg er dan voor dat het project groot genoeg is om de investering die opdrachtnemers moeten doen om te kunnen innoveren, te laten lonen, zoals de gemeente Amsterdam doet met de aanbesteding van een innovatiepartnerschap om 200 kilometer kademuur te laten vernieuwen. Doe je dat niet, zul je geen innovatie zien of zelfs minder inschrijvingen ontvangen. Aarzel ook niet om een expert te vragen je hier bij te helpen, bijvoorbeeld door hem/haar een review op de BLVC-aspecten van je contract te laten doen.

Tips voor aannemers en opdrachtnemers

  • Verdiep je terdege in de omgeving en steek hier tijd en geld in door op locatiebezoek te gaan, lokale experts bij de inschrijving te betrekken, goed research te doen naar de historie en de aard van het gebied.
  • Vraag de opdrachtgever het hemd van het lijf via de Inlichtingen. Vraag risico’s en zorgen, maar ook kansen zoveel mogelijk te delen.
  • Ga na waar de sterke punten van jouw eigen bedrijf liggen, en waar je de opdrachtgever dus mee kunt ontzorgen. Wat blink jij in uit waar je potentiële opdrachtgever juist mee worstelt? Wat kun je uit handen nemen?
  • Wees concreet en realistisch over wat je aanbiedt. Hoe meer SMART omschreven je BLVC-maatregelen zijn, hoe meer je de aanbesteder het gevoel geeft dat je weet waar je aan begint en dat je ‘in control’ bent. En daarbij: opdrachtgevers prikken snel door luchtfietserij heen.
  • Zorg dat je BKPV-/EMVI-plan in alle opzichten matcht met de andere plannen die je voor de inschrijving moet indienen. Plannen en maatregelen uit alle onderdelen van de inschrijving dienen integraal op elkaar aan te sluiten en niet met elkaar te conflicteren. Bouw hiervoor een check in tijdens het schrijven van je aanbieding.
  • Bekijk eens deze presentatie van de Workshop ‘Communicatie & bewustwording’ van Bewuste Bouwers. Deze bevat veel praktische manieren waarop opdrachtnemers meerwaarde kunnen bieden als het gaat om BLVC-aspecten.