BLVC in elke projectfase

Hoe pas je BLVC toe in elke fase van je project?

In elke fase van een project ben je met BLVC bezig. Dus ook als je project net begonnen is. Elke projectfase eindigt met een eigen BLVC-product, zoals een BLVC-scan of een BLVC-notitie. Hieronder lees je meer over elke fase en wanneer je welk BLVC-product maakt.

Wat te doen in welke fase?

Elke fase van een infra- of bouwproject heeft zijn eigen BLVC-eindproduct. Gedurende het project werk je toe naar steeds specifiekere maatregelen die nodig zijn om jouw specifieke project in zijn specifieke locatie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Stel je een trechter voor die in fase 1 van het project breed begint, en naarmate de fasen vorderen, steeds smaller toeloopt.

Hieronder een overzicht van welk BLVC-product je in welke fase maakt:

BLVC-product per projectfase

Fase Naam BLVC-product
Fase 1 Verkenningsfase BLVC-scan
Fase 2 Haalbaarheidsfase BLVC-notitie
Fase 3 Ontwerpfase Afhankelijk van het contract:
BLVC-kader (bij een UAV-gc-contract)
BLVC-plan (bij een RAW-contract)
Fase 4 Uitvoeringsfase BLVC-Uitvoeringsplan

 

Projectfasen uit het Plaberum 2017

Wij hanteren hier de projectfasen uit het Plaberum 2017. Lees daar hier meer over.

BLVC in de verkenningsfase (fase 1)

In de verkenningsfase ben je – meestal als Opdrachtgever – vooral bezig te kijken naar het maatschappelijke probleem dat speelt, en de mogelijke oplossingen die hiervoor te bedenken zijn. Door in te zoomen op het probleem, en de oorzaak of oorzaken te analyseren, kom je vaak tot verschillende oplossingen die in deze fase globaal verkend worden. Dit is ook de fase waarin je globaal gaat kijken naar de risico’s en kansen van de verschillende oplossingen voor de factoren geld, tijd, risico’s en omgeving. Kortgezegd: je bekijkt enerzijds de mogelijkheden, en anderzijds de wenselijkheden. De fase wordt afgesloten met een voorstel om één van de oplossingen (de voorkeursvariant) verder te gaan uitwerken.

Het maken van een zgn. BLVC-scan biedt een goede manier om een eerste inschatting te maken van de consequenties voor de omgeving, waarbij je gebruik kunt maken van de verschillende onderdelen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Hoe pak je dit nu aan? En hoe stel je nou zo’n BLVC-scan op? Lees het op onze pagina ‘In 6 stappen naar een BLVC-scan‘.

BLVC in de haalbaarheidsfase (fase 2)

In de haalbaarheidsfase ga je de mogelijke oplossingen verder in detail uitwerken. Je gaat bekijken wat het precies in detail voor de planning, de financiën en ook de omgeving betekent om deze oplossingen te gaan realiseren. Je bekijkt kortgezegd de haalbaarheid en de risico’s van de plannen.

In deze fase maak je een zgn. BLVC-notitie. Hier lees je hoe je dat kunt aanpakken.

Lees ook ons artikel ‘BLVC in een Voorlopig Ontwerp’

BLVC in de ontwerpfase (fase 3)

In deze fase ga je exact bepalen wat je gaat maken en wat hier het financiële kostenplaatje bij is. Je gaat voor de gekozen oplossing ook een ontwerp uitwerken. Afhankelijk van het soort contract werk je het ontwerp verder, of juist minder ver uit: hoe meer het contract verantwoordelijkheden bij de aannemer laat, hoe minder gedetailleerd en concreet je de oplossing in het contract omschrijft (het wat). Dit geldt precies zo voor de manier van uitvoeren en voor de mate waarin je omschrijft hoe met het voorkomen van omgevingshinder moet worden omgegaan (het hoe).

In de ontwerpfase schrijf je een BLVC-plan of een BLVC-kader. Om te komen tot deze producten doorloop je verschillende processen. Lees er hier meer over:
– opstellen van een BLVC-plan bij een RAW-contract, en
– opstellen van een BLVC-kader als onderdeel van een geïntegreerd contract.

BLVC in de uitvoeringsfase (fase 4)

In de uitvoeringsfase wordt het contract op de markt gezet en wordt het project buiten uitgevoerd. Daarna wordt het overgedragen aan de beheerorganisatie. Ten aanzien van BLVC is het handig eerst de aanbestedingsfase te beschrijven en vervolgens de uitvoering zelf:

BLVC tijdens de aanbesteding

BLVC tijdens de uitvoering op straat