Hoe maak je een BLVC-notitie?

Een BLVC-notitie maak je in de Haalbaarheidsfase van een project (fase 2). Door een BLVC-notitie op te stellen, verzamel je een berg aan informatie over risico’s, kansen, financiën en planning ten aanzien van de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de uitvoering. Deze informatie draagt bij aan een goede afweging over de haalbaarheid van het project en de vraag of de risico’s die het project met zich meebrengt beheersbaar zijn. Maar hoe stel je een BLVC-notitie op? Hieronder lees je er meer over.

Stap 1: Verdiep je verder in het gebied

Met de omgeving in kaart en de historie in het achterhoofd (uit fase 1) bezoek je het gebied nog eens. Ga dan slim te werk: zoek een hoge plek op, en bekijk het gebied van boven om te zien of je dit andere inzichten over het probleem, de mogelijke oplossingen en het gebied zelf geeft. Spreek informeel met bezoekers van het gebied: hoe ervaren zij het nu, wat denken zij van mogelijke oplossingen. Ga een brood halen bij de lokale bakker of een andere ondernemer, en knoop een praatje aan over wat er speelt. Ga op een bankje zitten en kijk goed om je heen: wat gebeurt er? Wat is er gek? Wat doen mensen er? Zo haal je een enorme sloot aan informatie op, die je een gevoel geeft bij het gebied.

Onze aandachtspunten hierbij:

  • Inventariseer gedetailleerd alle objecten die je in de openbare ruimte in en rondom het projectgebied tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan: parkeerautomaten, elektrische oplaadpalen, politiecamera’s, VRI-kasten, lantaarnpalen, verlichte reclamezuilen, etc. etc. Deze dienen door de eigenaar of beheerder tijdelijk buiten gebruik gesteld te worden, of te worden verplaatst. Dit zijn zaken die vroegtijdig afgestemd moeten worden, vaak veel tijd kosten en het project ook veel geld kunnen kosten omdat de tijdelijke verplaatsing door het project veroorzaakt wordt. Of het vereist afstemming met de eigenaar en een zoektocht naar een tijdelijke alternatief tijdens de werkzaamheden (zoals bijv. bij een invalideparkeerplaats).
  • Neem het gebied rondom het project voor deze stap niet te krap, liever iets ruimer. Dit omdat je in deze fase nog niet goed kunt inschatten waar de projectgrenzen precies zullen liggen.

Stap 2: Opnieuw met de stakeholders om tafel

Ga vervolgens weer met de stakeholders aan tafel, en zoom met hen verder in op de impact die het werk op hen kan hebben.

Onze aandachtspunten bij deze stap:

  • Probeer wensen, zorgen en angsten van stakeholders zo specifiek en SMART mogelijk te maken. Een wens als ‘zo min mogelijk overlast’ is erg subjectief en kan op een later moment voor veel discussie zorgen. Betrek hier desgewenst echte praktijkmensen bij: zij kunnen helpen om wensen en zorgen om te zetten in concrete maatregelen die de overlast meetbaar verminderen. Lees hier bijvoorbeeld hoe het project De Entree in Amsterdam in overleg ging met de omgeving over de aanpak van het werk.
  • Vraag dóór en denk niet te snel dat je wel begrijpt wat de ander bedoelt. Vaak is het nog nodig om stakeholders te helpen om hun eigen belangen en standpunten te formuleren, laat staan deze specifiek te maken. Door goed door te vragen, maak je verwachtingen expliciet en dat scheelt op een later tijdstip tijdens het project mogelijk teleurstellingen.
  • Besteed hierbij veel aandacht aan het werk dat kabel- en leidingbeheerders mogelijk willen uitvoeren. Het project kan voor hen aanleiding zijn hun werkzaamheden ook uit te voeren, of het kan betekenen dat zij kabels en leidingen tijdelijk moeten verleggen. Kabel- en leidingwerkzaamheden hebben vaak een grote impact op de omgeving, reden waarom het des te belangrijker is hen goed mee te nemen in het BLVC-verhaal. Lees in dit blog meer over BLVC bij kabel- en leidingprojecten.

Stap 3: Check welke informatie nog ontbreekt

Werk dan de mogelijke maatregelen verder uit door na te gaan welke informatie je nog nodig hebt om later een goede afweging van impact versus mogelijke maatregelen te kunnen maken. Zet vervolgens de nodige onderzoeken uit. Denk dan bijvoorbeeld aan het laten maken van een kostenberekening van die BLVC-maatregelen waarvan je verwacht dat ze aanzienlijk zouden kunnen zijn. Of je laat een verkeersmodel draaien om te zien wat er met het verkeer gebeurt als bepaalde straten afgesloten worden.

Aandachtspunt: denk hierbij ook aan tellingen van verkeer en parkeerdruk. Deze gegevens kunnen je helpen om een goede afweging te maken over maatregelen: als er veel fietsers zijn, rechtvaardigt dat bijvoorbeeld de aanleg van een tijdelijk, vrijliggend fietspad.

Stap 4: Maak een eerste set faseringskaarten

Breng, met de opgehaalde informatie uit de BLVC-scan en uit deze fase, globaal in kaart (letterlijk) waar het werk zal plaatsvinden in welke fase, en welke impact hierdoor ontstaat per fase. Dit stelt je in staat om knelpunten eerder te identificeren en ze efficiënter te bespreken met interne en externe stakeholders. Lees hier meer over faseringskaarten.

Stap 5: Stel de BLVC-notitie op

Vat alle informatie uit de BLVC-scan en deze fase samen in een BLVC-notitie.

 

Lees ook ons artikel ‘BLVC in een Voorlopig Ontwerp’