Advies op maat

Loop je in je project of in je opdracht tegen specifieke uitdagingen op BLVC-gebied aan, en wil je daar advies over krijgen? Of zoek je ondersteuning op BLVC-gebied?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We gaan dan samen na wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van advies en ondersteuning op maat. Geen enkel project is immers hetzelfde, en dat weten wij als geen ander.

We helpen je graag verder!

Waar we je mee kunnen helpen

Wij kunnen je o.a. van dienst zijn door:

  • mee te denken over BLVC in de precontractuele fase (voorbereiding);
  • te adviseren over het al dan niet opnemen van BLVC als selectiecriteria en hoe tot de juiste uitvraag te komen;
  • externe procesbegeleiding te verlenen t.b.v. het opstellen van BLVC-kaders of -plannen met meerdere opdrachtgevende partijen bijv. door het samenstellen en/of uitvoeren van verschillende producten en processen die als basis dienen voor een BLVC-plan (o.a. stakeholdercirkel, krachtenveldanalyse, hinderanalyse, faseringskaarten, proces minimaliseren hinder);
  • BLVC-plannen op te stellen en te laten goedkeuren;
  • BLVC-aspecten te benoemen in bestekken of geïntegreerde contracten;
  • expert reviews uit te voeren van BLVC-plannen, aanbestedingsdocumenten en van projecten die al in uitvoering zijn;
  • BLVC-inspecties te doen in de uitvoering;
  • deel te nemen aan, of advies te geven bij, het inschrijven op tenders;
  • het detacheren van een Omgevingsmanager, BLVC-manager, Bouwregisseur, Uitvoeringscoördinator, Bouwcoördinator of BLV-inspecteur
;
  • het opleiden of begeleiden van personeel op het gebied van BLVC-aspecten.