Reclame maken op blvc.nl

Wil jij met jouw bedrijf of dienst ook in de spotlight gezet worden op blvc.nl, tegen betaling? Dat kan!

Wat moet je doen?

Schrijf ons een mailtje via info@blvc.nl, en vermeld daarin:
  • Naam van het bedrijf
  • Op welke manier je bedrijf zich bezighoudt met BLVC, of het beperken van overlast bij werkzaamheden
  • Waar jouw bedrijf in uitblinkt qua BLVC of beperking van hinder in de bouw
  • Waar geïnteresseerden jouw bedrijf voor kunnen bellen
  • Contactgegevens van het bedrijf
Wij nemen dan contact met je op, om te bespreken op welke manier we aandacht aan het bedrijf kunnen geven en welke kosten hieraan verbonden zijn.