Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

9 oktober 2018 | Het Nederlands Instituut voor de Bouw organiseert in het voorjaar van 2019 de 7e editie van de opleiding 'Omgevingsmanager in de bouw en infra'. Een module over o.a. hinder & BLVC maakt ook onderdeel uit van het programma.

Programma en trainers

Het uitgebreide programma van de opleiding beslaat zowel theorie als praktijk, gaat in op strategisch omgevingsmanagement maar dan wel aan de hand van praktijkgerichte cases en wordt afgesloten met een excursie naar het Gustav Mahlerplein op de Amsterdamse Zuidas. De opleiding is geschikt voor nieuwe en meer ervaren omgevingsmanagers, zowel bij opdrachtnemers als bij opdrachtgevers.

De opleiding wordt verzorgd door een keur aan trainers, ieder met zijn of haar eigen specialisatie in het brede veld van omgevingsmanagement.

Module 4 gaat o.a. over hinder en BLVC

Deze opleiding is een van de weinige opleidingen die specifiek in gaat op BLVC. De vragen die rondom BLVC en hinder aan de orde komen zijn:

  • Wat is hinder?
  • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
  • Hoe stel ik een omgevingsscan op?
  • Hoe waarborgt u Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
  • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
  • Welke beheersmaatregelen treft u om overlast te voorkomen en hoe meet u het effect?
  • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
  • Hoe stelt u een communicatiestrategie op?
  • Welke rollen en taken heeft een omgevingsmanager bij de opdrachtgever en bij de opdrachtgever?

 

Trainer van dit onderdeel is Marie-Louise Gasseling, proces- en omgevingsmanager bij Circle Motion, thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten. Haar specialisaties zijn strategisch omgevingsmanagement, duurzaamheid in de gebouwde omgeving en het delen van kennis. Op deze pagina kun je meer informatie over haar vinden.

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding en hoe je je kunt inschrijven vind je op de site van het Nederlands Instituut voor de Bouw. Hier kun je ook een brochure van de opleiding downloaden: