Bouwhub Utrecht blijft vernieuwen

28 november 2018 | De bouwhub van VolkerWessels Bouwmaterieel, aan de rand van Utrecht, draagt bij aan de verbetering van de binnenstedelijke bouwlogistiek door te blijven vernieuwen. Men koos er onlangs voor een nieuw logistiek systeem waardoor de volledige communicatie binnen de logistieke keten digitaal is. Chauffeurs kunnen via een app communiceren met de hub, en via het webportaal kan iedereen inzien wat de actuele status is. Handmatige invoer van gegevens is daardoor niet meer nodig.

Lees meer

Meer over het nieuwe communicatiesysteem is te lezen in dit artikel van Logistiek.nl.

Bouwhub Utrecht: hoe werkt het?

Al sinds enige jaren draagt de bouwhub van VolkerWessels Bouwmaterieel in Nieuwegein bij aan een verbetering van de binnenstedelijke bouwlogistiek. De hub coördineert de logistieke bouwketen, met slimmere bouwlogistiek als gevolg.

Hoe werkt dat dan? Chauffeurs lossen op de hub aan de rand van de stad hun vrachten met bouwmaterialen, waarna hiervan dagpakketten worden gemaakt. Deze worden vervolgens met kleinere voertuigen naar de bouwlocatie vervoerd. Een dagpakket bevat alle materialen die op die dag op de bouwlocatie nodig zijn. Niet meer en niet minder.

In dit filmpje laat VolkerWessels Bouwmaterieel zien hoe de bouwhub werkt:

Bijdrage bouwhub op BLVC-gebied

De bouwhub draagt op verschillende manieren bij aan de BLVC-thema’s:

  • Minder transportbewegingen door de stad, omdat de transportmiddelen vanuit de hub efficiënter beladen worden. Hierdoor wordt het stedelijk wegennet minder zwaar belast en is er minder CO2-uitstoot met een verbetering van de lokale luchtkwaliteit als gevolg.
  • Sneller vrachten lossen, zowel op de hub als op de bouwlocatie (met positief effect voor de leefbaarheid rondom de bouwlocatie).
  • Minder ruimte nodig voor het laden en lossen, want de transportmiddelen kunnen worden afgestemd op de locatie.
  • Snellere productie door inzetten van dagpakketten, omdat bouwvakkers en installateurs hun materialen niet meer bij elkaar hoeven te zoeken maar meteen aan de slag kunnen.

Succes ook afhankelijk van het draagvlak bij betrokkenen

In dit artikel van Logistiek.nl zijn de resultaten van onderzoeken naar de effectiviteit van de bouwhub vermeld. Voor het project De Trip in Utrecht zagen de cijfers er zo uit:

  • 68% reductie van transportkilometers (in totaal 200.000 transportkilometers minder gereden)
  • beladingsgraad verhoogd van 40% naar 90%
  • 70% CO2-reductie
  • tijdbesparing voor leveranciers van 1 uur en 21 minuten
  • 40% verhoging van de arbeidsproductiviteit

In het artikel wordt ook aangestipt hoe belangrijk het is dat er draagvlak voor de hub is bij alle betrokkenen in de keten. Naast alle tastbare maatregelen en innovaties blijft het ook nodig te investeren in de sociale aspecten, zoals houding en gedrag.

Ook plannen voor bouwhubs in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven

Het Utrechtse bouwhub-succes is aanstekelijk want ook in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven worden hiervoor plannen gemaakt. In Amsterdam verrijst in het Westelijk Havengebied de eerste circulaire bouwhub, waar ter plekke afval verwerkt wordt tot nieuwe producten. VolkerWessels Bouwmaterieel gaat hier samenwerken met afvalverwerker Beelen.

Lees meer over de Amsterdamse bouwhub op Beelen.nl en Logistiek.nl.