BLOG | Aandacht voor kinderen bij bouwprojecten

Organiseer bijv. een 'vrachtwagenkijkdag'

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer, maar ook als gebruikers van de openbare ruimte. Dit is altijd al het geval, maar geldt nog meer in de buurt van bouwprojecten. Lees in dit BLVC-blog hoe je hiermee om kunt gaan.

Waarom verdienen kinderen extra aandacht bij bouwprojecten?

Door hun kleine postuur, soms impulsieve handelen èn doordat ze vaak gericht zijn op hun spel en minder op hun omgeving, verdienen kinderen speciale aandacht tijdens bouwprojecten. Een werkterrein dat voor kinderen vrij toegankelijk is, is voor hen een en al spelaanleiding. Op de pagina ‘Na vieren‘ van de site Verkeersmaatregelen.nl vind je beeldmateriaal dat laat zien hoe het er na 16.00u ’s middags aan toe gaat op onafgesloten werkterreinen. Voor projectbetrokkenen zijn ongelukken tijdens het werk een nachtmerrie, laat staan als er een kind bij betrokken is.

BLVC-maatregelen ten behoeve van kinderen

Wat kun je als project allemaal doen om de veiligheid van kinderen bij projecten te vergroten?

Hier een aantal maatregelen op een rij:

  • Zorg voor goed en stevig geplaatste hekken, waar je niet makkelijk onder door of overheen kunt klimmen. Loop de hekken regelmatig na, om eventuele gaten te dichten.
  • Zorg dat poorten altijd dicht zijn, en/of zorg voor toezicht bij de poort (een poortwachter), zodat kinderen de kans niet krijgen om op het bouwterrein te gaan spelen.
  • Is er een (basis)school in de buurt, houdt dan rekening met schooltijden en laat geen materialen aan of afvoeren tijdens ingaan en uitgaan van de school.
  • Zorg zoveel mogelijk voor gescheiden routes van bouwverkeer en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), aangezien kinderen vaak op de fiets of lopend van A naar B gaan.
  • Zet een of meerdere verkeersregelaars in om de verkeersveiligheid rondom een school te vergroten. Zij kunnen de kinderen bijvoorbeeld helpen een drukke verkeersader veilig over te steken.
  • Geef voorlichting aan basisschoolleerlingen over de gevaren rondom bouwwerkzaamheden en hoe gevaren verminderd kunnen worden. Dit kun je doen door het organiseren van een bijeenkomst, het geven van een veiligheidsles of het maken van een filmpje.
  • Als je in de buurt van een school, of op een drukke route voor schoolgaande kinderen aan het werk gaat, betrek dan ook zeker de ouders en de school bij je communicatie. Ook zij hebben een belangrijke rol bij het creëren van bewustzijn over mogelijke gevaren voor hun kinderen.

Aandachtspunt hierbij:

Overweeg bij grootschalige, langlopende projecten om een veiligheidscampagne op te starten, waarbij je op verschillende manieren de communicatieboodschappen over veiligheid in het projectgebied herhaalt. Dit is overigens niet alleen aan te raden  bij kinderen maar ook bij volwassenen.

 

Vrachtwagenkijkdag in de Amsterdamse Houthaven

In november 2018 organiseerde het project Houthaven in Amsterdam een vrachtwagenkijkdag voor leerlingen van twee basisscholen in het projectgebied. Deze dag was onderdeel van een tweedaagse cursus, waarbij op de eerste dag in de klas uitleg werd gegeven aan de leerlingen door een ervaren chauffeur. Op de vrachtwagenkijkdag zelf mochten de kinderen een grote vrachtwagen van dichtbij bekijken, en er ook in zitten. Ze leerden alles over de dode hoek van een vrachtwagen, en konden zelf ervaren hoe weinig je ziet als je in de vrachtwagen zit als chauffeur.

Dit filmpje over veiligheid in een gebied met veel werkzaamheden, werd speciaal gemaakt voor kinderen:

(Informatie en filmpje oorspronkelijk gepubliceerd via https://www.amsterdam.nl/projecten/houthaven/nieuws-houthaven/vrachtwagenkijkdag, nu niet meer beschikbaar)

Veiligheidsles in 's-Gravendeel

In ‘s-Gravendeel werkt aannemer KUIPERS infra sinds 2018 aan de herinrichting van het centrum. Zij namen naar aanleiding hiervan het initiatief om een veiligheidsles voor twee basisscholen te organiseren. Ze deden dit in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Deze organisaties hebben samen het project ‘Veilig op Weg’ opgezet, waarbij jaarlijks 1.500 basisscholen worden bezocht om kinderen bewust te maken van de gevaren van een vrachtwagen. De kinderen in ‘s-Gravendeel leerden, net als in Amsterdam, wat een dode hoek is en hoe ze kunnen voorkomen dat ze daarin terecht komen.

Het artikel over de ‘s-Gravendeelse lessen is hier te vinden. Als je meer wil weten over het project Veilig op weg, of een les wil aanvragen, kijk dan op de website van Veilig op Weg.

Heb jij hier ervaring mee of heb je een tip?

Heb jij ervaring met het treffen van BLVC-maatregelen voor kinderen, of een tip, deel die dan met ons. Je kunt contact met ons opnemen via info@blvc.nl, of deel je ervaring met ons via Twitter of LinkedIn.

Nooit een BLVC-blog missen?

Geef je dan hier op voor onze nieuwsbrief!