BLOG | Overlast van stof

Hoe het ontstaat en wat je er tegen kunt doen

Eén van de vormen van overlast die werkzaamheden met zich mee kunnen brengen, is stof. De aanwezigheid van stof kan erg vervelend zijn voor de omgeving, vooral als het werk lang duurt. Het beïnvloedt de leefbaarheid van de omgeving. Waardoor ontstaat deze stofoverlast en wat kun je er tegen doen? Lees er in dit BLVC-blog meer over.

Oorzaken van stof

Als je buiten werkt, of dit nu aan een weg, brug of gebouw is, ontstaat er al snel stof. Bij sommige werkzaamheden is er echter meer of extra veel stof te verwachten. Oorzaken zijn:

 • overslag van grond van het werkterrein naar een vrachtwagen, of andersom,
 • sloop van een gebouw, brug, kademuur, weg etc.,
 • zagen van bakstenen of beton,
 • graven ten behoeve van ondergronds werk, bijv. aan gasleidingen of electrakabels. Dit bevindt zich vaak dichtbij woningen en bedrijven, waardoor stof al snel voor overlast zorgt.
Stofoverlast op Twitter

Dat stof voor overlast bij de omgeving zorgt, zien we soms ook op social media terug. Zoals bijvoorbeeld in deze Tweet:

Bron: https://twitter.com/NicovanGog/status/1093449081924583429

Stofoverlast voorkomen: preventieve maatregelen

Door het nemen van extra BLVC-maatregelen kan de overlast veroorzaakt door stof flink worden beperkt. Dit kunnen preventieve of correctieve maatregelen zijn. Preventieve maatregelen nemen de overlast bij de bron al weg: ze zorgen ervoor dat het werk over het totaal genomen minder stof veroorzaakt. Dit zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving. Je kunt dan denken aan de volgende maatregelen:

 • Toepassen van de ‘Japanse sloopmethode’ van een gebouw, waarbij van bovenaf of van onderaf gewerkt wordt, en sloopmateriaal binnendoor wordt afgevoerd. Lees er meer over in dit artikel: ‘Ooit gehoord van Japans slopen?‘.
 • Toepassen van prefab-elementen die op locatie alleen nog gemonteerd hoeven te worden, dit leidt tot minder stof.
 • Elders slopen van materialen, niet op locatie, zorgt ook voor minder stof in de directe omgeving van het werk.
Vooral als het een tijdje weinig geregend heeft, zie je veel stof bij een werkterrein

Correctieve maatregelen

Correctieve maatregelen zijn bedoeld om de overlast van het stof dat er is, te beperken.

De volgende maatregelen zijn mogelijk op en rond het werkterrein:

 • Goed afdekken van grond die op of rond het werkterrein is opgeslagen.
 • Zorgdragen dat laadbakken van vrachtwagens die grond vervoeren altijd afgesloten zijn, zodat stof niet kan verwaaien.
 • Afzuigen van stof bij de bron.
 • Sproeien van water over zand en/of stof, ook tijdens slopen, zodat zand en stof niet gaan verwaaien (een zogenaamd watergordijn creëeren).
 • Inzetten van een of meerdere nevelkanonnen om verspreiding van stof tegen te gaan.
 • Plaatsen van stofschermen als het sproeien van water of het vernevelen niet goed genoeg werkt.
 • Zorg bij zaagwerk waarbij stof vrijkomt (bijvoorbeeld bij zagen van beton) dat dit altijd nat gebeurt, en dat het lekwater geen vlekken in de openbare ruimte veroorzaakt.
 • Tussentijds steeds (tijdelijk) dichtstraten van de straat / stoep, niet open laten liggen van gaten / sleuven. Het zand in de sleuf of het gat kan dan ook niet gaan verwaaien.

In de omgeving bieden de volgende maatregelen (tijdelijk) soelaas:

 • Bied omwonenden en bedrijven in de omgeving droogloopmatten aan.
 • Als er zich in de omgeving drukbezochte publiekstrekkers bevinden (denk bijvoorbeeld aan het Concertgebouw of een museum), kun je daar bij de entree een mooie, tijdelijke mat aanbrengen waar vuil en stof aan blijft hangen.
 • Was de ramen van omwonenden en nabijgelegen bedrijven.
 • Spuit fietsen van omwonenden schoon.
 • Geef een vergoeding of korting voor de autowasstraat.
 • Geef de woningen in de directe omgeving een schoonmaakbeurt.
 • Laat gevels reinigen.

Deze laatste maatregelen zijn vooral van toepassing bij langdurige werkzaamheden.

(tekst gaat door onder foto}

Zand bij de voordeur

Voorbeeld uit de praktijk: alles uit de kast bij sloop Post NL-gebouw in Groningen

In een artikel van Bouwmachines.nl vertellen bedrijfsleider Lex Groenewold en uitvoerder Gerry Piers bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV over hun aanpak om stofoverlast tegen te gaan bij de sloop van het Post NL-gebouw naast NS-station Groningen.

Uitvoerder Gerry Piers vertelt: ‘We zitten hier midden in het centrum van de stad, pal naast het station. Mensen lopen hier vlak langs, treinen passeren op een paar meter, bovenleidingen met 1.500 volt stroom kun je bijna aanraken, woningen staan op steenworp afstand en de grond geeft elke trilling direct door naar de omgeving. Dit is geen klus waar je even de machines in jaagt en de boel omtrekt. Elke sloopbeweging die je doet, heeft gevolgen.’ 

Bestrijden overlast prioriteit in gekozen aanpak
Dat Dusseldorp bij de aanbesteding van de sloop met de vele uitdagingen als beste uit de bus kwam, dankt het bedrijf aan zijn plan van aanpak. Daarin stond het bestrijden van de overlast die de sloop oplevert voorop.

“Je wil mensen niet bedelven onder een pak stof”

Grootste probleem bij de sloop is het stof en gruis dat vrijkomt. ‘Vanuit de stadswijken lopen en fietsen mensen pal langs de sloop naar de treinen. Die wil je niet bedelven onder een pak stof. En als de wind verkeerd staat, waaien kleine maar ook grote stofdeeltjes zo de perrons op of de tuinen van de omliggende woningen in.’

Gerichte maatregelen
Dusseldorp nam bij dit project de volgende maatregelen om stofoverlast tegen te gaan:
– Hermetisch afsluiten van het gebouw bij de binnensloop
– Zo lang mogelijk laten staan van de buitenmuur aan de kant van het station, die beschutting biedt tijdens sloop van overige buitenmuren
– Inzet van twee trekkers met waterreservoirs en een sproeikanon om alles goed nat te houden. Waar nodig daarnaast nog bijplaatsen van een nevelkanon.
– In delen zagen van het dak, en dit op een lager punt verder demonteren. Op een lager punt is minder wind en meer beschutting, en daardoor minder verwaaien van stof.
– Toepassen van de Japanse sloopmethode bij delen van het gebouw.

Bedrijfsleider Lex Groenewold (links) en uitvoerder Gerry Piers (foto: Bouwmachines.nl)

Heb jij hier ervaring mee of heb je een tip?

Heb jij tips als het gaat om het beperken van stofoverlast? Of wil je je ervaring delen met het nemen van een gerichte BLVC-maatregel? Neem dan contact met ons op via info@blvc.nl, Twitter of LinkedIn.

Nooit een BLVC-blog missen?

Geef je dan hier op voor onze nieuwsbrief en ontvang de blogs direct in je mailbox.