Een doorkijk van werkzaamheden geven: wat en waarom?

Voorbeeld uit Groningen

2 februari 2019 | De stad Groningen is flink op de schop gegaan afgelopen jaar, door de start van het werk aan de Ringweg Zuid. En dit is niet het enige project, want ook aan het spoor wordt gewerkt. De organisatie Groningen Bereikbaar geeft op haar website een doorkijk voor het jaar 2019, zodat de Groningers zich een beter beeld kunnen vormen van wat er waar gaat gebeuren.

Groningen Bereikbaar: een samenwerkingsorganisatie

Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie. In deze organisatie werken alle beheerders van wegen, bruggen en spoor intensief samen. De organisatie bestaat uit:

 • de gemeente Groningen,
 • de provincie Groningen,
 • Rijkswaterstaat,
 • ProRail,
 • Regio Groningen-Assen en
 • de provincie Drenthe.

Ook werkgevers (bedrijven en non-profitorganisaties) besturen mee door plaats te nemen in de stuurgroep van Groningen Bereikbaar.

Doel

Het doel van de organisatie is om de stad Groningen en de regio daaromheen tijdens alle werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Groningen Bereikbaar bevordert een goede samenwerking en een gecoördineerde aanpak van de projecten en werkzaamheden.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken voert Groningen Bereikbaar de volgende activiteiten uit:

 • op elkaar afstemmen van projecten om de verkeershinder te beperken;
 • informeren over wegwerkzaamheden, reistijden en reisalternatieven (zoals de doorkijk voor 2019);
 • geven van reisadviezen;
 • stimuleren van anders reizen en werken;
 • ondersteunen reizigers bij ander vervoer.

Doorkijk managet de verwachtingen

Op hun website publiceerde Groningen Bereikbaar onlangs een doorkijk van alle grote werkzaamheden die op de planning staan voor 2019. En van het effect dat die werkzaamheden zullen hebben op de bereikbaarheid van de stad.

Met de doorkijk krijgen bewoners, ondernemers en bezoekers een beter beeld van het totaal aan werkzaamheden dat op hen afkomt. Het is niet het individuele project dat puur en alleen communiceert over zijn eigen werk, maar juist een overkoepelende organisatie die het totaalbeeld voor de hele stad en regio schetst. Hierdoor krijgen de gebruikers van de stad een beter begrip van wat er op de planning staat en waar ze rekening mee moeten houden. Daardoor worden de verwachtingen over de hoeveelheid overlast die zij zullen ervaren beter gemanaged.

Waarom is dit belangrijk?

Het geven van een doorkijk, en het managen van de verwachtingen, is belangrijk omdat het klachten voorkomt. Een project staat niet op zichzelf maar is onderdeel van de stad waar deze plaatsvindt. Als het project klaar is, dient het volgende project zich weer aan. Projecten communiceren (begrijpelijkerwijs) vanuit zichzelf en vertellen niet over het project in een buurt verderop of het project dat na hen komt. Bewoners, ondernemers en forenzen zijn de constante factor, die projecten zien komen en gaan. Op weg naar hun werk komen ze soms van de ene omleiding in de andere terecht. Daarom sluit het geven van een stads- of gebiedsbrede doorkijk beter aan bij de realiteit van de gebruikers.

Daarnaast laat het zien dat alle projecten en organisaties samenwerken om werkzaamheden op elkaar af te stemmen, en met elkaar af te wegen welke maatregelen nodig zijn om de tijdelijke situatie zo goed mogelijk door te komen.

 

Geraadpleegde bronnen: www.groningenbereikbaar.nl