Monitoring van het verkeer bij de Aanpak Ring Zuid

Bij de recente afsluiting van een belangrijke oprit, was het voor het project Aanpak Ring Zuid in Groningen even spannend wat het verkeer zou gaan doen. De situatie werd daarom oplettend in de gaten gehouden door verkeerskundigen van het project. Zonodig konden maatregelen getroffen worden om de bereikbaarheid te verbeteren.

Team van verkeerskundigen

De monitoring van de verkeerssituatie op verschillende verwachte knelpunten werd uitgevoerd door een heel team van verkeerskundigen. In dit team zaten vertegenwoordigers van het project, Groningen Bereikbaar, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen. Het team is al even bezig geweest met het voorbereiden van de afsluiting, o.a. door het maken van berekeningen om te kijken of de rest van het wegennet het extra verkeer na afsluiting van de afrit wel aan kon. De verwachting was dat dit wel het geval zou zijn. m.n. door de beschikbaarheid van alternatieve routes en wegen. Vóór de afsluiting van de afrit waren er buiten ook al enkele maatregelen getroffen, zoals het versneld op groen springen van verkeerslichten voor nood- en hulpdiensten.

Monitoring van de verkeerssituatie d.m.v. een verkeersschouw

Het monitoren van de verkeerssituatie bij een project wordt ook wel een verkeersschouw genoemd. Wil jij ook weten hoe je zo’n verkeersschouw organiseert en uitvoert? Lees dan ons artikel ‘Hoe voer ik een verkeersschouw uit?

De eerste dagen: filevorming en zoekend verkeer

Maar het team van deskundigen wist al dat overlast onvermijdelijk zou zijn, en voorspelde vooral tijdens de eerste dagen extra drukte: “Vooral de eerste dagen zal het voor veel automobilisten wennen zijn.”

Die voorspelling kwam uit: zowel tijdens de ochtend- als de avondspits op de eerste dag van de afsluiting stonden er files. Het project had, naast omleidingsroutes, ook verkeersregelaars ingezet die zoekende automobilisten konden helpen hun weg te vinden.

De drukte na de afsluiting werd ook opgemerkt door de pers, zo kopte de website gic.nl als volgt:

Aanpassingen na het monitoren

Naar aanleiding van de monitoring van de verkeerssituatie op verschillende locaties zijn een paar dagen later de verkeerslichten op een van de nabijgelegen kruisingen aangepast. Op een toeleidende weg waren verkeersopstoppingen ontstaan, omdat de verkeerslichten op de kruising de extra toestroom van verkeer niet goed konden verwerken. Na het aanpassen van de afstelling van de verkeerslichten, verwachtten de verkeerskundigen dat de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De verkeerskundigen bekijken de komende tijd het effect van deze aanpassing op het verkeer. Wellicht volgen er meer aanpassingen.