Werkbezoek Rijnlandroute 18 april a.s.

Het Platform Omgevingsmanagement (POM) organiseert op donderdag 18 april a.s. een werkbezoek aan het project Rijnlandroute. Het werkbezoek richt zich met name op het omgevingsmanagement zoals dat door het project gevoerd wordt.

Het project Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Delen van de A44, A4 en N206 worden aangepast en vernieuwd. Met de RijnlandRoute wordt de verkeersdoorstroming in de drukbevolkte regio Holland Rijnland verbeterd.

Onderdeel van de RijnlandRoute is de nieuwe provinciale weg N434 tussen de A44 en de A4 waarvoor een 2,5 km lange boortunnel wordt gerealiseerd. Eind juni wordt gestart met het boren van de tunnel. Combinant Mobilis TBI schreef over de boormachine van 100 meter lang en 11 meter hoog een mooi artikel op hun site. Je vindt op deze pagina ook de boorfilm die zij maakten.

De omgeving

Werkzaamheden van dit kaliber hebben grote impact op de omgeving. En dit vraagt daarom ook iets van de organisatie van het project op het vlak van omgevingsmanagement. Tijdens het werkbezoek wordt hier aandacht aan besteed door stil te staan bij:

  • de verschillende perspectieven vanuit het omgevingsmanagement m.b.t. het boorproces, afgestemd op de behoeften (van groepen) van stakeholders (inpassing, hinder-beleving),
  • mogelijke schade, en
  • de samenwerking tussen opdrachtgever (PZH) en opdrachtnemer (COMOL5).

[tekst loopt door onder de foto]

Foto: www.platformomgevingsmanagement.nl

Programma

Het programma van het werkbezoek ziet er als volgt uit:

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Presentatie over RijnlandRoute
15.15 uur Uitleg over boorproces en werkzaamheden
16.30 uur Bezichtiging Startschacht van de Boortunnel
17.15 uur Afsluiting met drankje en hapje
18.00 uur Einde

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het aanmelden voor deze bijeenkomst vind je op de website van POM.

Meer informatie over het project vind je op de site van de Provincie Zuid-Holland of op de site van aannemerscombinatie COMOL5.