Eerste succes project SlimSpitsen bij renovatie Waalbrug

Sinds april van dit jaar wordt er gewerkt aan de Waalbrug bij Nijmegen. De in 1936 in gebruik genomen brug over de Waal is aan een grondige renovatie toe. De brug vormt een belangrijke schakel voor het lokale verkeer in Nijmegen en het regionale verkeer tussen Nijmegen en Arnhem. Vanwege deze belangrijke verkeersfunctie hebben werkzaamheden op en aan de brug dan ook grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de hele regio. Reden voor de gemeente Nijmegen om het project SlimSpitsen op te zetten, en met succes. Lees er in dit artikel meer over.

Het project Renovatie Waalbrug

De monumentale Waalbrug is na bijna 85 jaar intensief gebruik aan een grondige renovatie toe. Tijdens deze renovatie voert Rijkswaterstaat de volgende werkzaamheden uit:

  • het betondek wordt vervangen;
  • de staalconstructie wordt hersteld en versterkt;
  • de brug krijgt een nieuwe indeling voor het verkeer, waarbij o.a. de bestaande busbaan wordt vervangen door een tweerichtingen fietspad;
  • de brug krijgt verlichting en leuningen die geïnspireerd zijn op het oorspronkelijke uiterlijk in 1936, en
  • er vinden onderhoud- en schilderwerkzaamheden plaats.

Op de website van Rijkswaterstaat is een infographic te vinden die alle werkzaamheden visueel goed weergeeft.

Gevolgen van de werkzaamheden

Als gevolg van de werkzaamheden is er op de brug slechts 1 rijstrook in elke richting beschikbaar, waar personenauto’s en OV-bussen gebruik van mogen maken. Fietsers en voetgangers kunnen ook gewoon over de brug. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen worden omgeleid naar de andere grote brug over de Waal: De Oversteek.

De Waalbrug heeft tijdens de werkzaamheden dus een beperkte capaciteit. Om de bereikbaarheid van de stad Nijmegen toch te waarborgen tijdens deze tijdelijke situatie, zetten Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen verschillende maatregelen in:

  • op toeleidende wegen van en naar de Waalbrug zijn wegen voorafgaand aan de start van de renovatie van de Waalbrug aangepast naar 2×1 rijstroken;
  • door het anders instellen van verkeerslichten op toeleidende wegen en kruisingen wordt het voor autoverkeer aantrekkelijker gemaakt om gebruik te maken van de alternatieve route over De Oversteek;
  • door het aanbieden van reisinformatie op DRIP’s (Dynamisch route-informatiepanelen) bij belangrijke wegen wordt het verkeer geïnformeerd over de reistijden via de Waalbrug en via De Oversteek;
  • door het in werking stellen van het project SlimSpitsen, worden automobilisten gemotiveerd om op een andere manier of op een ander moment van en naar Nijmegen te reizen.

SlimSpitsen

Het project SlimSpitsen is opgezet door de gemeente Nijmegen en richt zich op het stimuleren van automobilisten om de avondspits te mijden. Automobilisten kunnen zich aanmelden en sparen punten (‘credits’) voor elke keer dat ze niet tijdens de avondspits de weg op gaan. Bijvoorbeeld door een (deel van de dag) thuis te werken, de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer te nemen of buiten de avondspits te reizen. Voor de verzamelde punten kunnen deelnemers bij het project spullen kopen bij bijv. fietswinkel.nl of fonq.nl.

Bij elkaar opgeteld rijden er in de avondspits 2.100 auto's minder over de bruggen

Eerste successen bereikbaarheidsstrategie opgetekend

Uit tellingen van mei en juni is onlangs gebleken dat het aantal auto’s dat over de Waalbrug rijdt, enorm gedaald is sinds het begin van de werkzaamheden op de brug. De tellingen laten zien dat er tijdens de avondspits, tussen 15.00u en 19.00u maar liefst 5.000 auto’s minder over de Waalbrug gaan. Waar dit er vóór de werkzaamheden 13.700 gemiddeld per dag waren, telde men er in mei en juni gemiddeld nog maar 8.700 per dag.

Een deel van de automobilisten kiest in plaats van de Waalbrug alternatieve routes. Zo heeft De Oversteek nu gemiddeld 2.900 meer auto’s te verwerken dan vóór de start van het werk. Maar lang niet alle automobilisten maken gebruik van De Oversteek. De Gelderlander zegt daarover: “Bij elkaar opgeteld rijden er in de avondspits 2.100 auto’s minder over de bruggen. Het waren er 22.600 en zijn er nu 20.500. Dat is een daling met 9 procent.” In de ochtendspits is de daling van het aantal auto’s op de Waalbrug nog groter: in plaats van de vroegere 12.000 zijn dat er nu 11.000. In het eerder genoemde artikel in de Gelderlander is een interessante infographic van de cijfers te vinden.

Gemeente tevreden met resultaten tot nu toe

De gemeente is tevreden over het tot nu toe behaalde succes. Zij wilde dat er, met name tijdens de avondspits, 5 tot 10 procent minder verkeer over beide bruggen zou rijden. Hoewel er natuurlijk nog steeds sprake is van flinke verkeershinder door het werk, is dat doel bereikt.

Een deel van dit succes is te danken aan het project SlimSpitsen. Deelname aan het project is inmiddels zo populair dat de gemeente een stop heeft ingesteld. Op dit moment hebben zich maar liefst 4.000 forenzen aangemeld. De Gelderlander meldt: “Van de 2.100 automobilisten die minder over de bruggen rijden in de avondspits, zijn er 600 toe te schrijven aan het project SlimSpitsen. Van die 600 spitsmijders neemt 20 procent nu de fiets, reist 4 procent met het openbaar vervoer, kiest 58 procent voor een andere route of thuis werken en rijdt 18 procent buiten de avondspits.”

Geraadpleegde bronnen

Hieronder vind je alle bronnen die we geraadpleegd hebben bij het schrijven van dit artikel. Mochten we hierbij iets over het hoofd gezien hebben, laat het ons dan weten. Je vindt onze contactgegevens rechtsonderaan deze pagina.

https://waalbrug.slimspitsen.nl (geraadpleegd op 05-07-19)

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waal-renovatie-waalbrug/index.aspx (geraadpleegd op 05-07-19)

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/avondspits-op-de-waalbrug-5-000-auto-s-minder-sinds-start-werkzaamheden~a07e09a3/ (geraadpleegd op 05-07-19)

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/06/puzzelen-voor-een-soepele-doorstroming-op-de-waalbrug.aspx (geraadpleegd op 05-07-19)

Credits beeldmateriaal

Header-foto: olafpictures via pixabay.com

 

Eerste publicatie: 29 juli 2019
Laatste update: 25 oktober 2019