BLVC-tool: Quickscan

Een BLVC-Quickscan helpt je te bepalen of het bij een specifiek project nodig is om een BLVC-plan te (laten) maken, of dat volstaan kan worden met een Bouwveiligheidsplan.

Ontworpen door Centrum Veilig Wonen

De Quickscan die je op deze pagina kunt downloaden, werd ontworpen en opgezet door Centrum Veilig Wonen (CVW). CVW is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het terrein van inspecteren, engineeren, bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen en andere gebouwen in het gebied van het Groningen gasveld. CVW verricht haar werkzaamheden onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De overheid heeft aangegeven zo snel mogelijk over te willen gaan naar 1 publieke uitvoeringsorganisatie en daarmee houdt CVW per 31 december 2019 als entiteit op te bestaan.

Hoe gebruikt het CVW de BLVC-Quickscan?

CVW maakt gebruik van een Overall BLVC-plan dat in samenwerking met een gemeente wordt opgesteld. Per project dat plaatsvindt in die gemeente, maakt een aannemer een gedetailleerd project-specifiek BLVC-plan. Dit project-specifieke plan voldoet aan de eisen van het Overall BLVC-plan.

Om te bepalen voor welke projecten het nodig is om een gedetailleerd BLVC-plan op te stellen, gebruikt het CVW de BLVC-Quickscan. Elke projectleider vult de Quickscan in, waaruit een advies volgt over het wel of niet uitvragen van een BLVC-plan bij de aannemer. De Quickscan fungeert tevens als checklist voor de projectleider: heeft hij/zij tijdens de voorbereiding aan alle (omgevings)aspecten gedacht?

Download de BLVC-Quickscan

Je kunt de BLVC-Quickscan hier downloaden (.zip). Gebruik de Quickscan zoals deze is, of pas deze aan naar gelang de omstandigheden waar jij mee te maken hebt.

Vragen?

Heb je vragen over de BLVC-Quickscan en hoe je deze gebruikt? Neem dan contact op met Petra Brockmöller.

Versterking rijksmonument i.v.m. mogelijke aardbevingen d.m.v. 'base isolation'. Hierbij wordt het directe contact tussen het gebouw en de bodem verbroken (foto: CVW).