Thema-bijeenkomst Nadeelcompensatie 18 sept. a.s.

Deelname is gratis, aanmelden vóór 2 september a.s.

Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan en gemeente Amsterdam organiseren op 18 september a.s. een thema-bijeenkomst over de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de Handleiding zelf, en is er ook aandacht voor Amsterdamse ervaringen met het behandelen van verzoeken tot nadeelcompensatie bij infrastructurele werken.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die burgers en ondernemers kunnen lijden als gevolg van maatregelen die de overheid neemt. Deze maatregelen treft de overheid voor het algemene belang, maar ze kunnen sommige burgers en ondernemers onevenredig negatief beïnvloeden.

Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van een oude brug waardoor ondernemers in de buurt minder aanloop van klanten hebben. De vernieuwing van de brug moet gebeuren omdat deze een verkeersfunctie heeft voor de stad als geheel. De uitvoering van de vernieuwing kan echter niet zonder toeleidende wegen tijdelijk af te sluiten, ook al zal dit tot omzetverlies voor de ondernemers leiden. Om deze schade te compenseren kunnen ondernemers (en burgers) onder bepaalde voorwaarden een aanvraag tot nadeelcompensatie aanvragen.

De Handleiding

In 2018 werd de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen gepresenteerd. Deze handleiding is geschreven om overheden te helpen bij het vaststellen of burgers en bedrijven onevenredig veel schade hebben ondervonden van rechtmatig overheidshandelen, in dit geval infrastructurele werkzaamheden. In de Handleiding wordt stap voor stap uiteengezet hoe het proces van schade-beoordeling er uit kan zien, van indienen van de claim tot aan het uitbetalen ervan. ‘De Handleiding leent zich ervoor om opgenomen te worden in beleidsregels en verordeningen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is daartoe al overgegaan,’ zo is te lezen op de site van Kennedy Van der Laan.

De bijeenkomst

Programma en inschrijven

Voor meer informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven, kijk dan hier

Relatie BLVC en nadeelcompensatie

Door het treffen van goede BLVC-maatregelen, die afgestemd zijn op de omgeving, kun je ervoor zorgen dat er minder financiële schade ontstaat bij burgers en ondernemers als gevolg van het project. Hiermee kan ook het aantal verzoeken tot nadeelcompensatie (of schadeclaims) afnemen. BLVC kan daarmee kosten voor zowel de maatschappij als voor het project zelf besparen.

Lees ook: Wat levert goede BLVC op?

 

Foto boven: ZWIA v2 2016