Toolkits voor verbouwende buren

Zowel de gemeente Den Haag als Amsterdam bieden hun (ver)bouwende inwoners ondersteuning bij het communiceren met hun buren. Bouwoverlast van de buren kan tot ergernis leiden bij de omgeving, vooral als deze van tevoren niet geïnformeerd is. Door het aanbieden van toolkits met stappenplannen en voorbeelden helpen Den Haag en Amsterdam inwoners om hun buren tijdig te informeren en zo klachten te voorkomen.

Particuliere verbouwingen nemen een vlucht

Het aantal particuliere verbouwingen heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Door de hoge woningprijzen loont het om je woning uit te bouwen, of op te knappen. Er worden souterrains uitgegraven, dakopbouwen geplaatst, uitbouwen gerealiseerd, etc. Dit kan tot hinder leiden voor de directe omgeving en daarmee tot spanningen met de buren, vooral als zij van tevoren niet geïnformeerd zijn over de (ver)bouwplannen.

Tijdige informatievoorziening helpt

Tijdige communicatie over de werkzaamheden helpt de buren zich mentaal voor te bereiden op de te verwachten hinder. Door verbouwende inwoners te helpen om deze communicatie vorm te geven, hopen de gemeenten Amsterdam en Utrecht klachten, onderlinge spanningen tussen buren en bezwaren op omgevingsvergunningen te voorkomen. Beide gemeenten hebben toolkits op hun site opgenomen. Gebruik van deze toolkits is niet verplicht, maar aanvragers van een omgevingsvergunning worden hier wel nadrukkelijk op gewezen.

Den Haag

De gemeente Den Haag biedt op haar webpagina ‘Bouwen in en met de buurt‘ verschillende hulpmiddelen, zowel voor de buren die (ver)bouwen als voor de buren die overlast ervaren. Zo is er:

(Ver)bouwplanning

Onderdeel van de handreiking voor communicatie met de buren is het format voor een (ver)bouwplanning (of hinderplanning). Deze planning geeft inzicht in de aard van de werkzaamheden en de overlast die hiermee gepaard gaat. Verbouwende buren stellen de bouwplanning op aan de hand van het format, en communiceren vervolgens aan de hand hiervan met hun buren.

 

Amsterdam

Naar Haags voorbeeld heeft de gemeente Amsterdam, bij wijze van pilot, sinds enige tijd de pagina ‘Verbouwen? Vertel het uw buren‘. Op deze pagina kunnen bewoners tips en formats voor communicatiemiddelen vinden, zoals bijvoorbeeld een poster of bouwbord. Ook zijn er hulpmiddelen te vinden voor bewoners die overlast ervaren en in contact willen komen met de verbouwende particulier of partij. Zowel Stadsdeel West als Centrum geven er in hun communicatie richting bewoners extra aandacht aan.

Stadsdeel West geeft aan dat een eerste evaluatie blijkt dat de maatregelen werken. Het stadsdeel verlengt daarom de pilot en wil ook de overlast van aggregaten gaan aanpakken.

Poster voor de buurt (www.amsterdam.nl/bouwdynamiek)

Eerste publicatie: 18 september 2019
Laatste update: 13 november 2019