In welke gemeenten is BLVC verplicht?

Een tijdje terug ontvingen we bij BLVC.nl de vraag in welke gemeenten BLVC verplicht is. Het overzicht hieronder geeft antwoord op die vraag. Omdat het aantal gemeenten dat BLVC verplicht stelt, aan het toenemen is, updaten we dit overzicht gaandeweg.

BLVC in steeds meer gemeenten verplicht

Het aantal gemeenten waar het maken van een BLVC-plan (of vergelijkbaar document) verplicht is, neemt gestaag toe. Door bijvoorbeeld een BLVC-plan als voorwaarde te stellen voor het verlenen van een (omgevings)vergunning, willen gemeenten zo grip houden op de overlast die komt kijken bij werkzaamheden, én op de communicatie hierover. Utrecht en Amsterdam waren de eerste gemeenten waar BLVC verplicht gesteld werd. In Amsterdam is dat al sinds 2012 zo.

Overzicht

In het overzicht hieronder geven we aan in welke gemeenten BLVC verplicht is, en wat de vereisten zijn die gesteld worden. Vaak is de verplichting gekoppeld aan de duur, de grootte of de locatie van de werkzaamheden. Of gemeenten vragen een steeds gedetailleerder plan, naarmate het project de projectfasen doorloopt. Bekijk de links onder ‘Meer informatie’, en de site van de gemeente zelf, om te zien welke criteria elke gemeente stelt. Deze lijst is niet limitatief, dus mocht je twijfelen over wat de verplichtingen t.a.v. BLVC zijn, vraag dan bijv. de bouwinspecteur of een andere contactpersoon bij de gemeente hier naar.

Mocht er iets niet kloppen aan het overzicht, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook als er informatie ontbreekt, horen we het graag.

 

Gemeenten met BLVC als verplichting

Gemeente Verplichting Meer informatie
Amsterdam Goedgekeurd BLVC-plan nodig voor WIOR-vergunning Werken in de openbare ruimte (WIOR)
Het WIOR-proces
WIOR-vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen
Lees meer over BLVC
 Coördinatiestelsel Werken aan de Weg
Utrecht Goedgekeurd Bouwveiligheidsplan (BLVC) nodig
om te mogen bouwen
Toolbox Bouwhinder
Checklist Bouwveiligheidsplan
Almere BLVC-handboek / -checklist in te vullen door de
gemeente, opdrachtgever en aannemer
BLVC in Almere
BLVC-handboek gemeente
BLVC-handboek opdrachtgever
BLVC-handboek aannemer
Den Haag Doorlopen BVC-procedure verplicht wanneer
gewerkt wordt op hoofdwegen, of hier effect
op heeft
BVC-procedure (incl. formats)
Uithoorn BLVC-plan verplicht voor werkzaamheden aan
kabels- en leidingen met effect op wegennet
Handboek Kabels & Leidingen
Hilversum BLVC-plan verplicht bij bouw- of sloopwerk met
grote impact op de omgeving
Procedure BLVC-plan
Invulbaar format BLVC-plan

 

 

Fotocredits: joffi via pixabay.com

Eerste publicatie: 17 december 2019
Laatste aanpassing: 22 mei 2023