BLVC in een Voorlopig Ontwerp

Wat moet er in een BLVC-paragraaf van een VO staan?

Onlangs kregen we de volgende vraag binnen: welke punten dienen beschreven te worden in een BLVC-paragraaf bij een Voorlopig Ontwerp (VO)? In dit artikel beantwoorden we deze vraag.

Focus op omgeving

Tijdens de VO-fase is er nog geen definitief plan, omdat er ook nog geen definitieve keuze is gemaakt voor de oplossing die het project probeert te bieden. Toch dient een BLVC-paragraaf in deze fase al wel inzicht te geven in de omgeving waar het project zich afspeelt (de omgevingsscan), de mogelijke gevolgen van het werk voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in die omgeving en de communicatie-behoeften. Hieruit vloeien vervolgens ook al eisen uit, die aan de uitvoering gesteld dienen te worden.

Vragen om te beantwoorden

In een BLVC-paragraaf dienen daarom ons inziens de volgende vragen beantwoord te worden:

A) Hoe ziet de omgeving van het project eruit en welke belangen spelen een rol (omgevingsscan)?
B) Welke mogelijke bouwmethoden zijn er, gezien het VO? En welke gevolgen hebben de verschillende bouwmethoden voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid? Welke communicatie vragen ze?
C) Welke risico’s gaan gepaard met de mogelijke bouwmethoden, gezien de omgeving?
D) Welke BLVC-eisen stelt de ontwikkelaar / opdrachtgever aan zijn uitvoering? Wat zijn de kernwaardes op het gebied van BLVC?
E) Welke BLVC-eisen stelt het bevoegd gezag (vergunningverlener of erfpacht-uitgever) aan de uitvoering?

Hulpmiddelen

De informatie op de volgende pagina’s kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen:

Format BLVC-plan, en de handleiding die hierbij hoort. In deze handleiding zijn vragen opgenomen die helpen bij het invullen van de BLVC-paragraaf. M.n. onderdelen B en C zijn nuttig in de VO-fase;
BLVC-risicodossier: een generiek dossier met BLVC-risico’s die specifiek gemaakt kunnen worden voor elk project.

BLVC in elke projectfase

Wil je meer lezen over hoe je met BLVC omgaat in elke fase van een project? Lees dan ons artikel ‘BLVC in elke projectfase‘.

Datum eerste publicatie: 13 februari 2020
Foto: Pixabay