BLVC-tool: Meldingenregister

Projecten in uitvoering krijgen regelmatig meldingen binnen vanuit de omgeving. Een goede registratie van deze meldingen is belangrijk en kun je doen met behulp van een meldingenregister.

Meldingen registreren en afhandelen

Bij projecten komen tijdens de uitvoering allerlei soorten meldingen binnen. Dit kunnen klachten zijn, maar ook vragen, suggesties en zelfs complimenten. Het is belangrijk om alle meldingen goed te registreren, om vervolgens ook zicht te kunnen houden op de afhandeling hiervan. Je kunt dit doen met behulp van een meldingenregister.

Download hier een format van een meldingenregister (Excel)

Analyseren soort meldingen

Het registreren van meldingen maakt het ook mogelijk om deze periodiek te analyseren. Hoeveel meldingen komen er binnen en waar gaan ze over? Het helpt je trends te zien, en voor de toekomst de hinder en eventuele extra maatregelen beter te voorspellen.

Op basis van een ingevuld meldingenregister kun je in Excel een tabel maken, waarbij je bijvoorbeeld onderscheid maakt tussen vragen, klachten en bouwgerelateerde klachten. Op basis van deze gegevens kun je vervolgens met de functie ‘Grafieken’ inzichtelijk maken hoe de verschillende soorten meldingen zich over het jaar heen ontwikkelen. Dit soort grafieken kunnen handig zijn in rapportages over het project en het omgevingsmanagement.

We maakten onderstaande voorbeelden voor je, op basis waarvan je zelf aan de slag kunt voor je eigen project:

Download hier het voorbeeld van een Analyse tabel met grafieken (Excel)

Download hier een voorbeeld van een rapportage o.b.v. de grafieken (PDF)

 

 

Eerste publicatie: 6 november 2020
Foto: Martin van Welzen