Netwerkpartners

Samen met onze netwerkpartners werken we aan de vermindering van hinder tijdens het bouwen. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten over BLVC of het uitwisselen van kennis en expertise. Op deze pagina vind je meer informatie over de organisaties met wie we samenwerken.

 

De Stichting Bewuste Bouwers draagt bij aan de professionalisering van de bouwbranche op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Het beoogde effect is imagoverbetering van de bouwsector. Het instrument dat ze gebruiken is de Bewuste Bouwers gedragscode. Bouwers kunnen hun bouwplaats of bedrijf aanmelden, om zo te laten zien dat ze niet alleen oog hebben voor de techniek, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij. Belangrijke thema’s hierbij zijn omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.

Het kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht (BAT Utrecht) geeft adviezen over toegankelijkheid, ook bij werkzaamheden, en biedt op zijn website een schat aan informatie aan over dit onderwerp. De organisatie zet expertise en kennis in om voor alle gebruikers de fysieke woon-, werk- en leefomgeving te verbeteren. BAT denkt o.a. mee over bouwplannen, bekijkt bouwtekeningen en beoordeelt bestaande objecten op toegankelijkheid.