Projectfasen volgens het Plaberum 2017

Bij de beschrijving van de BLVC-aanpak per fase hanteren wij de fasen zoals vastgesteld in het Plaberum 2017. Dit is een door de gemeente Amsterdam bestuurlijk vastgesteld proces dat elk ruimtelijk project in de stad doorloopt. Plaberum staat voor PLAn- en BEsluitvormingsproces RUimtelijke Maatregelen (PLABERUM). Er zijn natuurlijk nog veel andere fase-indelingen mogelijk, maar ook dan zullen de beschreven stappen in te passen zijn.

Bij kleinere projecten worden sommige fasen soms overgeslagen, maar in principe onderscheidt het Plaberum vier fasen. Per fase is omschreven wat er qua plan- en besluitvorming dient te gebeuren. Elke fase wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit, dat:

a) de inhoud van het plan bevat,
b) de financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het plan,
c) de manier waarop een en ander georganiseerd dient te worden en
d) de vervolgstappen die nodig zijn.

De volgende 4 fasen met bijbehorende doelen en eindproducten worden onderscheiden:

Meer informatie vind je in ‘Plaberum 2017 Het proces voor ruimtelijke projecten‘.
NB: Dit document werd eerder gepubliceerd op  https://www.amsterdam.nl/publish/pages/823913/plaberum_2017_bestuurlijk_vastgestelde_beschrijvingen.pdf,  gedownload op 29 juni 2018.