Meedenken over minder hinder

20 september 2018 | Het project de Rotterdamsebaan vraagt de omgeving om raad: wie heeft er ideeën om de overlast bij de bouw te beperken?
De tunnelboormachine van het project Rotterdamsebaan. (Foto: Frank Jansen)

Briljante ideeën om overlast te beperken

De aannemerscombinatie Rotterdamsebaan treft al allerlei maatregelen om de overlast die het project veroorzaakt, te verminderen. In aanvulling daarop heeft zij, samen met de bouwwethouder van de Gemeente Den Haag, nu een wedstrijd uitgeschreven om extra ideeën uit de omgeving op te halen. De prijswinnaar mag later dit najaar, samen met iemand anders, een bezoek brengen aan de werkende tunnelboormachine.

De mogelijkheden zijn niet eindeloos

Net als bij elk project, zijn de mogelijkheden niet eindeloos. Daarom is er aan de inzendingen wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag het niet te duur worden, moet het idee uitvoerbaar zijn en worden ideeën die afhankelijk van derden zijn vaak niet als uitvoerbaar gezien.

Meedenken over de uitvoering komt steeds vaker voor

Overheden vragen de buurt, bewoners, burgers wel vaker om met hen mee te denken. Bijvoorbeeld tijdens de verkenningsfase van een nieuw project, waarbij de overheid wil weten hoe de betrokken omgeving denkt over bepaalde voorstellen voor verbetering. Steeds vaker wordt de omgeving ook gevraagd om mee te denken over de wijze van uitvoering van een project. Dus niet alleen meedenken of het ‘wat’, maar ook over het ‘hoe’.

Meer lezen

Lees alles over de prijsvraag op de website van het project Rotterdamsebaan, of kijk op de Facebook-pagina.