Project Amstelveenlijn nodigt uit tot meedenken

27 september 2018 | Het project Amstelveenlijn, waar aannemerscombinatie VITAL aan het werk is, waardeert de mening van haar omgeving. Ze nodigt daarom de omgeving uit om deel te nemen aan haar tevredenheidsmonitor.
Het complete tracé van het project Amstelveenlijn Bron: Amstelveenlijn.nl

Invloed uitoefenen op de aanpak van het project

Bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving kunnen zich registreren om met enige regelmaat deel te nemen aan de tevredenheidsmonitor. Zij ontvangen dan vragenlijsten waarin hun mening wordt gevraagd over verschillende onderwerpen die met de aanpak en manier van uitvoeren van het project te maken hebben. De vragenlijsten die mensen ontvangen zijn afgestemd op hun adres. De feedback die het project uit de omgeving ontvangt wordt vervolgens al dan niet verwerkt in het project. Voorwaarde is wel dat de voorstellen uit de omgeving uitvoerbaar zijn.

Het project Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn, sneltram 51, wordt vernieuwd. De huidige sneltrams zijn verouderd, vaak overvol, rijden niet vaak genoeg en zijn gevoelig voor storingen. Ook is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal. Om dit te verbeteren, voert het project o.a. de volgende aanpassingen uit:

  • De huidige sneltram 51 tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid wordt omgebouwd naar een veilige, snelle en betrouwbare tramverbinding met als eind-/beginhalte Amsterdam Zuid.
  • Rails, wissels, bovenleidingen en technische systemen worden vernieuwd of krijgen groot onderhoud.
  • Drie kruispunten – op de Beneluxbaan bij Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan– worden ongelijkvloers gemaakt en krijgen een verdiepte ligging.
  • Vier haltes komen te vervallen en worden verwijderd, twee andere haltes worden samengevoegd tot één nieuwe halte op een nieuwe locatie. Alle overige haltes worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor nieuwe lagevloertrams.

Meer lezen?

Lees hier meer over het omgevingspanel en hier meer over het project zelf.