Bewuste Bouwers en BLVC.nl zijn partners

Recent ondertekenden wij als BLVC.nl een samenwerkingsovereenkomst met Bewuste Bouwers. En daar zijn we heel blij mee! Wil je weten waarom? Lees het hier.

Bewuste Bouwers

De Stichting Bewuste Bouwers richt zich op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving, met als doel het imago van de bouwsector te verbeteren en de hinder van het werk te verminderen. Bouwers en civiele aannemers kunnen zich aanmelden bij de stichting, om zo te laten zien dat ze ook oog hebben voor de omgeving van het werk. Door inzet van een gedragscode voor bouwers, werkt Bewuste Bouwers aan bewustwording.

BLVC.nl

Als BLVC.nl zetten wij ons ook in om de hinder voor de omgeving door het bouwen te beperken. We doen dit door het delen van kennis over BLVC, omdat wij geloven dat deze methode een sleutelrol speelt. Zowel in het verminderen van hinder voor de omgeving als in het voorkomen van faalkosten voor bouwers.

Bewustwording en methodiek gaan hand in hand

Onze samenwerking met Bewuste Bouwers biedt de uitgelezen kans om bewustwording en methodiek hand in hand te laten gaan. Door onze kennis te delen, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten, denken we onze doelen nog sneller te kunnen bereiken.

 

Beeld: pixabay.com