Format BLVC-plan

In een BLVC-plan lees je wat een project gaat ondernemen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Hoe ziet een BLVC-plan eruit? Op deze pagina vind je het format waar wij mee werken, inclusief een handleiding voor het invullen van het format.

Format

Wij werken veel met het format van de gemeente Utrecht, waar het format Checklist Utrechts Bouwveiligheidsplan (BLVC) wordt genoemd. Ook in Amsterdam wordt hier mee gewerkt.
De checklist is een PDF, je kunt hier ook een versie in Word downloaden, zodat je er meteen mee aan de slag kunt.

Handleiding voor het invullen

Om het invullen makkelijker te maken, hebben we een handleiding geschreven. Per onderdeel uit het format BLVC-plan hebben we vragen opgenomen die je helpen om invullen te geven aan elk onderdeel.

Download de handleiding hier

Lees ook: 4 aandachtspunten als je een BLVC-plan gaat schrijven

Stapsgewijs een BLVC-plan schrijven

Op onze pagina ‘Hoe schrijf je een BLVC-plan?‘ beschrijven we stap voor stap het proces dat je doorloopt om informatie te verzamelen om bovenstaand format in te vullen.

Vragen of aanvullingen

Heb je vragen over het format? Of mis je zaken? Neem dan gerust contact met ons op via info@blvc.nl, Twitter of LinkedIn.

 

Eerste publicatie: 22 mei 2020
Laatste update: 6 februari 2024