4 aandachtspunten bij het schrijven van een BLVC-plan

Of je nou een BLVC-plan schrijft als opdrachtgever of als opdrachtnemer, we geven je graag een aantal aandachtspunten mee om bij stil te staan voordat je begint.

1: Begin met kennis en informatie ophalen

Het opstellen van een BLVC-plan wordt makkelijker als je eerst informatie gaat verzamelen en ophalen bij de stakeholders en in het projectgebied. Met de informatie in de hand gaat het schrijven van het plan bijna vanzelf. De informatie haal je op uit:

  • locatiebezoeken
  • gesprekken en overleggen met projectteamleden van de opdrachtgever, collega’s bij verschillende afdelingen van de opdrachtgever, partnerorganisaties, belanghebbenden, buurtbewoners, etc.
  • bureau-onderzoek: projectdocumenten, internetzoektochten, bestuurlijke notities
  • historisch onderzoek naar de geschiedenis van het projectgebied

Een deel van deze kennis is hoogstwaarschijnlijk al bij het project en bij de opdrachtgever bekend, dus ga zeker eerst navraag doen welke informatie er al ligt en bouw daarop verder. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingsscan of de risicoanalyse.

2: Nooit af en nooit statisch

Het BLVC-plan is een verdere uitwerking van de BLVC-scan en de BLVC-notitie uit vorige projectfasen. Het is een levend document dat je gedurende de loop van het project verder uitbouwt. Het is daarom ook nooit af. Het wordt op bepaalde momenten in het voorbereidingsproces van een project wel vastgesteld, maar is nooit in steen gehouwen. Dat kan niet, omdat je bij een ruimtelijk project nooit alles van tevoren weet en niks altijd hetzelfde blijft. Vooral niet in een drukke stedelijke omgeving.

3: Ruimte voor het beslechten van conflicten in de planning

Alle gegevens die je verzameld hebt, krijgen uiteindelijk hun weerslag in het BLVC-plan. Daar komt alles samen. Dat levert soms wel weer nieuwe inzichten op, maar ook conflicten. Hou hier bij het maken van je planning rekening mee. Deze conflicten moeten dan nog benoemd en beslecht worden. Ook zijn er vaak meerdere interne partijen betrokken bij een project, die ook graag het totaalplan nog een keer willen lezen voordat het de (externe) besluitvorming in gaat. Reserveer hier ook wat tijd voor. Zo zorg je ook voor commitment bij alle partijen voor het plan dat er uiteindelijk ligt.

4: Belang van kaartmateriaal

Een BLVC-(Uitvoerings)plan staat of valt met goed kaartmateriaal. Zodra je gaat intekenen op de kaart, worden zaken concreet. Dan blijkt pas of een bedachte bouwmethode of BLVC-maatregel eigenlijk wel uitvoerbaar is, zoals de beschikbare ruimte voor een kraan die moet kunnen draaien terwijl er verkeer langsrijdt. Het communiceert ook veel directer met alle betrokkenen partijen, en voorkomt dat ieder zijn eigen beeld bij bepaalde afspraken maakt.

Meer informatie

Heb je vragen over het schrijven van een BLVC-plan? Neem dan eens een kijkje op onze ‘Overzichtspagina BLVC-plan schrijven‘ of bekijk het Voorbeeld BLVC-plan ‘Verzwaring 2 10kV-kabels Spinoza Ziekenhuis Amsterdam’.