Terugblik BLVC Café 10 oktober jl.

Op 10 oktober 2019 organiseerde Bewuste Bouwers het BLVC Café voor de 8e keer. Deze editie vond plaats in de Amsterdamse Houthaven, waar BLVC een dagelijkse uitdaging voor bouwers en opdrachtgevers is.

Een centrale rol voor het BLVC-plan

Naast een presentatie van Wim Pullen, directeur Center for People and Buildings, over de bouwplaats als werkplek, verzorgde omgevingsmanager Franke Smidstra een presentatie over BLVC in de Houthaven en een rondleiding door de wijk.

Franke is de omgevingsmanager in het gebied namens de gemeente. Voor het team van de gemeente vervult het BLVC-plan een centrale rol bij het beheersen van BLVC-risico’s die tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden kunnen voorkomen.

De aanpak wordt verder o.a. gekenmerkt door:

  • hanteren van het uitgangspunt ‘veiligheid voor alles’;
  • trillingvrij bouwen;
  • nieuwe richtlijnen voor bouwen en slopen;
  • goed laten aansluiten van de beheerorganisatie, vergunningen, politie, handhaving, klachtenafdeling;
  • onderscheid maken tussen generieke BLVC-eisen die voor het hele gebied gelden en projectspecifieke BLVC-eisen die per project op maat worden gesteld (bijv. de aan- en afvoerroute door het gebied);
  • bouwlogistiek overleg vindt plaats met inzet van een multi-disciplinair team;
  • communicatie richting bewoners is duidelijk en open over de te verwachten hinder en vindt o.a. plaats via de Houthaven-app;
  • fysiek strikte scheiding tussen bouw- en langzaam verkeer om ongelukken te voorkomen;
  • regelmatig buurtbeheeroverleg;
  • op meldingen wordt binnen 24 uur gereageerd.

BLVC-processchema

Franke lichtte ook het BLVC-proces toe, zoals dit in de Houthaven is ontworpen. Hij deed dit aan de hand van dit processchema:

Bron: Presentatie Franke Smidstra BLVC Café 10-10-19

 

Je vindt dit processchema incl. de belangrijkste generieke en projectspecifieke BLVC-eisen op pagina 61 t/m 66 van de presentatie, die je kunt downloaden op de site van Bewuste Bouwers.

Aftermovie

Bewuste Bouwers maakte ook een videoverslag van het BLVC Café:

Bewuste Bouwers BLVC Café 10 oktober 2019 | Aftermovie from Bewuste Bouwers on Vimeo.

Meer informatie

Meer informatie over het BLVC Café is te vinden op de website van Bewuste Bouwers.

Foto’s: Dick van Baarsel voor Bewuste Bouwers

 

Eerste publicatie: 28 oktober 2019