Tool: BLVC-risicodossier

Een risicodossier helpt je bij het beheersen van de risico's in je project. Wij hebben een generiek dossier opgesteld, dat veelvoorkomende risico's op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie bevat.

Risicomanagement: hoe specifieker, hoe beter

Een risicodossier is een belangrijke tool om de risico’s in je project te managen. Per risico kun je o.a. de volgende zaken ontrafelen:

  • oorzaak;
  • gevolg;
  • kans van optreden;
  • gevolg (in tijd en geld);
  • verantwoordelijke projectmedewerker;
  • beheersmaatregelen.

Door het risicodossier te koppelen aan je planning en je projectbudget, kun je buffers inbouwen, zowel in tijd als in geld. Het stelt je in staat te sturen op onverwachte gebeurtenissen, en onzekerheden te verkleinen.

Daarbij geldt dat hoe SMART=er je elk risico en de bijbehorende oorzaken en gevolgen kunt benoemen, hoe effectiever én efficiënter je beheersmaatregelen zullen zijn.

Download BLVC-risicodossier

Wij hebben een generiek BLVC-risicodossier opgesteld, waarin veel voorkomende risico’s met bijbehorende oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen zijn opgenomen.

Download hier het BLVC-risicodossier: als PDF of als ZIP-file (bij openen van de zip-file kom je in de originele Excelsheet terecht).

Let op!

Zorg er altijd voor dat je het generieke BLVC-risicodossier aanpast aan de specifieke omstandigheden van je eigen project. Des te effectiever zullen de beheersmaatregelen zijn.

 

 

Oproep: vul deze risico's aan!

Ons doel is het BLVC-risicodossier zo compleet mogelijk te maken, zodat alle mogelijke risico’s op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie er een plek in gaan vinden.

Dus: mis je nog risico’s in deze lijst, verzoeken we je vriendelijk deze met ons te delen via mail, Twitter of LinkedIn. Wij vullen het dossier dan aan, zodat iedereen kan nagaan of het risico in zijn / haar project aan de orde zou kunnen zijn of komen.

 

Eerste publicatie: 16 maart 2020

Foto: Pixabay