‘Struikrovers’ redden bestaand groen

Bij renovatie, nieuwbouw of sloop verdwijnt er vaak veel bestaand groen. Stichting Struikroven redt dit bestaande groen, samen met buurtbewoners, en geeft het een nieuwe plek. Lees in dit artikel hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

Struikrovers als redders in nood

Bestaand groen wordt vaak de dupe van werkzaamheden. Elk jaar weer moeten honderden voetbalvelden aan bomen, struiken en planten ruimte maken om werkterrein in te richten, zodat er gesloopt, gerenoveerd of nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Stichting Struikroven werkt in opdracht van gemeenten, aannemers, en woningcorporaties om dit bestaande groen samen met buurtbewoners uit voor- en achtertuinen te redden van de sloop en een nieuwe plek te geven. Bijv. in de tuinen van buurtbewoners, in de openbare ruimte of in een ‘Roverstuin’ waar het groen tijdelijk kan verblijven totdat er een definitieve plek beschikbaar komt.

Hoe werkt het?

Struikroven werkt als volgt:

  1. Verkenning van het terrein: bezoeken van het terrein waar gewerkt gaat worden en inventariseren van het groen dat geroofd kan worden
  2. Voorbereiding van de rooftocht: samen met lokale partnerorganisaties en de opdrachtgever bepalen van een communicatiestrategie afgestemd op de buurt, om bestaande of nieuwe buurtbewoners uit te nodigen mee te doen
  3. De rooftocht zelf: uitvoeren van de rooftocht onder begeleiding van een Struikrover en een groenexpert, waarbij de Stichting ook zorgt dat er voldoende gereedschap bij de hand is
  4. Nazorg en verbinding: ondersteunen van de ontstane sociale verbindingen tussen de buurtbewoners, eventueel in samenwerking met lokale partners
  5. Optionele HerPlantDag: verdelen en herplanten van de buit bemachtigd tijdens de Struikrooftocht over de buurt, in samenwerking met buurtorganisaties, scholen en bewonersverenigingen

Voordelen

Struikroven levert de volgende voordelen op:

  • Ecologie: behoud van het bestaande groen is goed voor de lokale flora en fauna.
  • Circulariteit en duurzaamheid: hergebruik van bestaand groen draagt bij aan een circulaire en duurzame werk- en leefwijze.
  • Leefbaarheid: buurtbewoners kunnen hun eigen tuinen en buurt vergroenen, wat een positief effect heeft op de gezondheid en het woongenot.
  • Sociale cohesie: door de gezamenlijke activiteit van struikroven ontstaan nieuwe sociale contacten tussen nieuwe of bestaande buurtbewoners.
  • Compensatie hinder: doordat buurtbewoners het groen in hun eigen tuin of buurt mogen terugplanten, worden zij gecompenseerd voor de hinder die zij nog zullen ervaren van de aanstaande werkzaamheden.

Struikroven als standaard-onderdeel bij projecten

Stichting Struikroven heeft als missie om Struikroven een vast onderdeel van elk sloop-, renovatie- en nieuwbouwproces te laten worden.

In Eindhoven is dat al een realiteit: de gemeente Eindhoven heeft het struikroven samen met 4 woningcorporaties in de stad een vast onderdeel gemaakt van alle komende sloopprocessen. In het onderstaande filmpje zie je hoe het in zijn werk gaat:

Maar ook aannemers nemen het Struikroven mee bij hun projecten. Lees hier bijvoorbeeld bij welke projecten aannemer Heijmans de aanwezige struiken liet roven.

Meer informatie

Kijk op www.struikroven.nu voor meer informatie over Struikroven, en hoe je de stichting kunt inzetten bij jouw project of in je eigen buurt.

 

Eerste publicatie: 9 februari 2022
Foto: Pixabay