Database maatwerkoplossingen bouw- en sloopveiligheid

Het Team Veiligheid van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft een database met mogelijke maatwerkoplossingen opgesteld, die gehanteerd kunnen worden wanneer de verplichte Bouwveiligheidszone uit het Bouwbesluit niet haalbaar blijkt.

Hardheidsclausule landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

Sinds juli 2020 is het Bouwbesluit 2012 op een aantal punten aangepast. Eén van de wijzigingen betreft de veiligheidsafstand die rondom bouw- en sloopplaatsen vrijgehouden moet worden. Deze afstand moet worden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (opgesteld door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland). Deze veiligheidsafstand bestaat uit de bouwveiligheidszone, de hijszone en het hijsgebied. In de richtlijn is aangegeven hoe elke zone / gebied bepaald kan worden.

In de praktijk is het niet altijd mogelijk om de veiligheidsafstand zoals de Richtlijn deze voorschrijft, te hanteren. In dit geval mag gebruik gemaakt worden van de hardheidsclausules uit artikel 1.3 lid 2 van het Bouwbesluit en uit de Landelijke Bouw- en Slooprichtlijn 2018 versie 1.2 H6.2.10. Gebruik van de hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om een projectspecifieke maatwerkoplossing toe te passen, die de benodigde werkzaamheden mogelijk maakt en tegelijkertijd de veiligheid van de omgeving garandeert.

Database maatwerkoplossingen Ingenieursbureau Amsterdam

Ter inspiratie en om inzicht te geven in (combinaties van) opties heeft het Team Veiligheid van het Ingenieursbureau Amsterdam een database opgesteld, waarin diverse maatwerkoplossingen op een rij zijn gezet. Per oplossing is een beschrijving opgenomen, de wijze van toepassing, randvoorwaarden en is beschreven of de genoemde oplossing ook toepasbaar is voor funderingswerkzaamheden.

De database met bijbehorende notitie kunnen hier gedownload worden:

Database maatwerkoplossingen bouw- en sloopveiligheid incl. NVAF (d.d. 03-11-21)

Notitie bij database maatwerkoplossingen bouw- en sloopveiligheid incl. NVAF (d.d. 03-11-21)

Aandachtspunten bij gebruik database

Het Ingenieursbureau noemt een aantal belangrijke aandachtspunten bij gebruik van de database. In de bijbehorende notitie schrijft men:

  1. Het is van belang dat “… altijd eerst gekeken wordt of de vereiste bouwveiligheidszone vanuit het bouwbesluit praktisch haalbaar is”.
  2. “Wees je ervan bewust dat alle oplossingen project specifiek gemaakt moeten worden. Elke oplossing (of een combinatie van oplossingen) dient voor het specifieke project aangepast te worden”, en:
  3. “De aanpassingen (zogenaamde BTO-keuzes) dienen een duidelijke onderbouwing te hebben, zoals bijvoorbeeld een constructieberekening en BLVC-plan waarbij kan worden aangetoond ten minste dezelfde mate van bescherming kan worden geboden als zou volgens het voorschrift worden gehandeld.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de database kun je contact opnemen met Team Veiligheid van het Ingenieursbureau Amsterdam via veiligheid.IB@amsterdam.nl. Ook het delen van aanvullende maatwerkoplossingen die aan de database toegevoegd kunnen worden, zijn welkom.

 

Eerste publicatie: 27 april 2022
Foto: Martin van Welzen