Voorbeeld BLVC-plan: vervangen elektrakabels

Een goed BLVC-plan schrijven kan lastig zijn. Soms kan het helpen om een voorbeeld van een BLVC-plan te bekijken, zodat je kunt zien hoe een en ander opgeschreven kan worden. Daarom hebben wij een fictief voorbeeld-plan opgesteld.

Fictief voorbeeld BLVC-plan: Spinoza Ziekenhuis Amsterdam

Het voorbeeld-plan beschrijft de wijze waarop voor een denkbeeldig ziekenhuis in Amsterdam 2 grote elektrakabels vervangen worden. Dit voorbeeld is fictief. Alle namen en gegevens van personen, straten, stakeholders en andere partijen zijn verzonnen. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust enkel en alleen op toeval.

Kaarten en tekeningen

In het voorbeeld-plan zijn geen kaartjes of tekeningen met verkeersmaatregelen (faseringskaarten) opgenomen, omdat het een fictieve situatie betreft. Wel hebben we suggesties gedaan voor de kaarten die in het plan opgenomen kunnen worden. Per gesuggereerde kaart hebben we een instructie opgenomen, waarin de onderdelen die op die kaart opgenomen dienen te worden, benoemd worden. Voor meer informatie over faseringskaarten of -tekeningen, kun je een kijkje nemen op onze pagina ‘BLVC-tool: Faseringskaart‘.

Download

Download hier het voorbeeld BLVC-plan als .doc ‘‘Verzwaring 2 10kV-kabels Spinozaziekenhuis Amsterdam.doc‘ of als .pdf ‘‘Voorbeeld-BLVC-plan-Verzwaring-2-10-kV-kabels.pdf’.

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van het voorbeeld? Of over het schrijven van een BLVC-plan in het algemeen?

Kijk dan eens op onze ‘Overzichtspagina BLVC-plan schrijven‘, of neem contact met ons op.

 

 

Eerste publicatie: 30 maart 2020
Datum laatste aanpassing: 31 maart 2020

Foto: Pixabay