Ken jij het Kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid al?

Het kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid uit Utrecht, ook wel BAT Utrecht genoemd, zet expertise en kennis in om voor alle gebruikers de fysieke woon-, werk- en leefomgeving te verbeteren. BAT denkt o.a. mee over bouwplannen, bekijkt bouwtekeningen en beoordeelt bestaande objecten op toegankelijkheid.

Schat aan informatie over toegankelijkheid

Naast het meedenken over de toegankelijkheid voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen, zet BAT Utrecht zich in voor een mentaliteitsverandering onder het motto “… iemand die ziet hoe het beter kan, zal het niet gauw meer slechter doen.”

Dit doet zij onder andere door het beschikbaar maken van een schat aan informatie over toegankelijkheid op haar website. Zo bevat deze o.a. de Richtlijn Voetpaden voor iedereen. In deze richtlijn is uitgewerkt aan welke criteria voetpaden moeten voldoen om voor alle gebruikers toegankelijk te zijn. De richtlijn behandelt o.a. ook criteria voor oversteekplaatsen, uitritconstructies, invalidenparkeerplaatsen en omleidingen voor voetgangers. Je kunt de richtlijn ook onderdeel laten uitmaken van een BLVC-kader.

Een ander handig document is de Checklist Straat. Deze helpt je de toegankelijkheid van een straat te beoordelen, en is ook toepasbaar in een tijdelijke situatie bij werkzaamheden.

Toegankelijkheid tijdens werkzaamheden

Ook in tijdelijke situaties, ingericht als gevolg van werkzaamheden, is het van groot belang te zorgen dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking goed en vooral veilig geregeld is. BAT Utrecht kan hierbij ook advies geven, bijv. tijdens een schouw. In ons artikel Mensen met een beperking lees je meer tips over hoe je de toegankelijkheid kunt waarborgen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Logo BAT Utrecht