Bouwen en overlast in tijden van corona

Begin maart zag de wereld er in Nederland nog heel anders uit: we gingen naar ons werk, naar school en deden waar we zin in hadden. De meesten van ons hadden niet in de gaten hoe snel dit allemaal zou veranderen door het oprukken van het coronavirus: wat we als vanzelfsprekend zagen, kan een paar weken later ineens niet meer. Het bouwen gaat gelukkig wel nog door, zij het onder speciale voorwaarden. Wat betekent de coronacrisis voor het bouwen en de overlast die hiermee gepaard gaat? We zetten het in dit bericht voor je uiteen.

We bouwen door

Wat de coronacrisis precies voor de bouw betekent, is op dit moment nog niet duidelijk. Maar gelukkig gaat het werk op de bouwplaatsen vooralsnog zoveel mogelijk door. Wel krijgt de veiligheid van de werknemers en de omgeving extra aandacht. De Rijksoverheid stelde hiervoor samen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de bouw- en technieksector het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op. In dit protocol staan concrete maatregelen benoemd, die de werksituatie voor medewerkers in de bouw en techniek zo veilig mogelijk maken. De maatregelen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. Op die manier kan het werk doorgang blijven vinden, ook tijdens de uitbraak van het coronavirus.

 

Helpdesk Corona

Volandis heeft sinds maandag 30 maart jl. een Helpdesk Corona gelanceerd, waar je terecht kunt met vragen over de praktische toepassing van het protocol. Op de eerste dag liep het er al storm en kwamen de haken en ogen aan de orde, die nog aan het kersverse protocol kleven. Op basis van de vragen werd bijvoorbeeld duidelijk dat er een strenger reisprotocol nodig is: hoe hou je je aan de 1,5 meter afstand tot elkaar als je samen naar de bouwplaats moet reizen?

Ook het webinar dat Bouwend Nederland en Techniek Nederland op dinsdag 31 maart jl. organiseerden, was drukbezocht. Meer dan 2000 deelnemers meldden zich aan om hun vragen te stellen.

Meer mensen thuis = meer overlast?

Eén van de maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het strikte advies aan personen en gezinnen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat betekent dat er meer mensen overdag thuis zijn. Zij zullen, als ze in de buurt van een bouwplaats wonen, het bouwen meer meemaken, en daardoor mogelijk ook de bijbehorende hinder meer ervaren.

Bewoners van appartementen boven een winkelruimte in Ede trokken om deze reden aan de bel bij de gemeente. In de winkelruimte onder hun appartement, waar ooit V&D in huisde, wordt gebouwd of gesloopt. Deze activiteiten zorgen voor hevige geluidsoverlast, oplopend tot wel 70 decibel. Volgens de veelal oudere bewoners zo hard, dat TV kijken niet meer lukt. De bewoners vragen zich af of de bouwer wel de hele dag zoveel geluid mag maken, als zij de hele dag aan huis gebonden zijn? Toezichthouders van de gemeente gaan de situatie beoordelen en zonodig maatregelen laten nemen.

Wat we kunnen doen: aanpassen, kansen grijpen en communiceren

Door de gewijzigde omstandigheden zullen opdrachtgevers en aannemers van projecten in uitvoering soms genoodzaakt zijn aanpassingen door te voeren in hun werkwijze. Soms betekent dit ook een aanpassing in de planning van het project. Bijvoorbeeld doordat werknemers verder uit elkaar moeten werken. Of om de leefbaarheid voor de omgeving zo optimaal mogelijk te houden. Je kunt dan denken aan het overdag en ’s avonds uitvoeren van werkzaamheden, in plaats van ’s nachts, zoals bij de werkzaamheden aan de tramlijn in Nieuwegein-Zuid.

Kansen grijpen

Er ontstaan ook kansrijke situaties, o.a. door de sterke daling van het verkeer op de weg. Hierdoor kunnen werkzaamheden sneller gaan dan verwacht of naar voren gehaald worden. Zoals het opknappen van fietspaden rondom de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam: dit wordt nu op doordeweekse dagen uitgevoerd, waar dit normaal gesproken in de weekenden of vakanties wordt gedaan omdat er dan minder studenten zijn.

Communiceren

De rol van communicatie wordt nog belangrijker in deze tijden. Hoe beter de omgeving weet wat zij kunnen verwachten van een project, hoe minder overlast zij zullen ervaren en hoe meer begrip ze zullen hebben. Om bouwers te ondersteunen in hun communicatie over de extra maatregelen die zij momenteel nemen, maakte onze netwerkpartner Bewuste Bouwers de Corona Communicatie Toolbox en de Normkaart Corona.

 

 

Eerste publicatie: 31 maart 2020
Laatste aanpassing: 1 april 2020

 

Foto: Pixabay