Bereikbaarheid managen met LTC-software

In hun rol als wegbeheerder zijn gemeenten en provincies vaak druk met het in goede banen leiden van alle werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) die daarbij horen. Softwarebedrijf Andes ontwikkelde het LTC-platform om dit proces te vergemakkelijken, waarbij het onderdeel LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen gericht is op het verkeersmanagement rondom (weg)werkzaamheden.

Inzicht door overzicht

Het onderdeel LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen van Andes zorgt voor overzicht en daarmee inzicht bij alle betrokken partijen. Zowel overheden in hun rol als wegbeheerders als aannemers in hun uitvoerende rol kunnen gezamenlijk in één systeem werken. Zo krijgt iedereen inzicht in het totaal van werkzaamheden dat uitgevoerd moet worden, en welke conflicten hier eventueel uit voortvloeien en opgelost dienen te worden. Door dit inzicht kan er sneller en effectiever samengewerkt worden en blijft de bereikbaarheid in de stad of regio optimaal.

Hoe werkt het?

Aannemers dienen zelf een TVM-aanvraag in via het systeem, waarna de gemeente of provincie in hetzelfde systeem de aanvraag afstemt (bijvoorbeeld met nuts- of OV-bedrijven), goedkeurt en vervolgens de vergunning verleent. In het filmpje hieronder wordt het hele werkproces verder toegelicht:

Onze ervaring met LTC TVM

Het mooie aan dit platform vinden wij dat iedereen, die betrokken is in de keten, een oordeel kan vellen over een tijdelijke verkeersmaatregel en de bijbehorende tekening. Omdat het platform via het internet (bijna) altijd te raadplegen is, kan er tijdens de uitvoering ook makkelijk gecontroleerd worden of er conform de tekening en de afspraak gewerkt wordt.

De kwaliteit van het proces zou nog hoger worden wanneer wegbeheerders eisen gaan stellen aan de kwaliteit van de TVM-tekeningen. Lees hier meer over in ons artikel ‘BLVC-tool: Faseringskaart

Verhalen van andere gebruikers

Er zijn al verschillende gemeenten en provincies die met LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen werken. Lees de verhalen van de Gemeente Woerden, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Tilburg.

Meer informatie

Meer informatie over LTC TVM is te vinden op deze website.

 

 

Eerste publicatie: 21 juli 2020
Datum laatste aanpassing: 23 juli 2020

Foto: Pixabay