Functieprofiel Omgevingsmanager

De rol van omgevingsmanager is de afgelopen jaren steeds meer gevestigd binnen ruimtelijke projecten. De omgevingsmanager is niet meer weg te denken in de sector. Maar wat doet een omgevingsmanager zoal? Wij stelden een functieprofiel op voor een omgevingsmanager, dat je zelf naar wens kunt aanpassen.

Wat doet een omgevingsmanager?

Omgevingsmanagement houdt de relatie met de omgeving en de stakeholders in balans gedurende het project. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

Hij/zij voert hiervoor verschillende werkzaamheden uit, en brengt hiervoor de juiste kennis en ervaring mee. Het benodigde profiel voor een omgevingsmanager hangt samen met het soort en de fase van de projecten waar aan gewerkt wordt, de omgeving en de organisatie.

De omgevingsmanager is ook verantwoordelijk voor het toepassen van BLVC als werkwijze voor het acceptabel maken van de hinder voor de omgeving.

Het functieprofiel

Om je te helpen bij het formuleren van een passend functieprofiel voor een omgevingsmanager, hebben wij een functieprofiel opgesteld. Bij het profiel hoort een leeswijzer met begeleidende vragen. Deze maken het makkelijker om te bepalen welke werkzaamheden en functie-eisen van toepassing zijn.

Het profiel kan naar behoeven aangepast worden: passages en hele onderdelen kunnen verwijderd worden. Uiteraard kun je ook eigen teksten toevoegen.

Het profiel bevat de volgende onderdelen:

De uit te voeren werkzaamheden t.a.v.:

 • Management van het omgevingsteam
 • Stakeholdermanagement
 • Relatie met andere (project)teamleden of organisatieonderdelen
 • Conditionering
 • Verkeersmanagement
 • Communicatie

De functie-eisen en wensen:

 • Opleiding
 • Ervaring
 • Kennis
 • Visie
 • Competenties
 • Interesses

Download

Download hier:

het Functieprofiel Omgevingsmanager (Word), en

de bijbehorende Leeswijzer met begeleidende vragen (PDF).

Meer lezen

Wil je meer lezen over omgevingsmanagement?

Kijk dan eens hier:

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement (KING)
Rode verwijsboekje Omgevingsmanagement (Gemeente Amsterdam)

 

Eerste publicatie: 30 september 2020
Datum laatste aanpassing: 4 april 2023
Foto: Pixabay