Uitgelichte publicatie: ‘Stadslogistiek: licht en elektrisch’

20 september 2018 | Recent is het onderzoeksrapport "Stadslogistiek: licht en elektrisch' verschenen. Deze publicatie presenteert de resultaten van het LEVV-LOGIC-project: een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) voor stadslogistiek.

LEVV-LOGIC

Het onderzoeksproject LEVV-LOGIC is gestart in 2016 vanuit een vraag van logistiek dienstverleners uit het midden- en kleinbedrijf die LEVV’s willen inzetten, maar niet weten niet hoe ze dit rendabel kunnen doen. In dit project hebben de Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis ontwikkeld over logistieke concepten en businessmodellen voor de inzet van LEVV’s.

Wat is een LEVV?

Een LEVV is een fiets, bromvoertuig of compact voertuig met elektrische ondersteuning of aandrijving, ontworpen voor de distributie van goederen in de openbare ruimte met beperkte snelheid. LEVV’s zijn stil, wendbaar en uitstootvrij en nemen minder ruimte in beslag dan conventionele bestel- en vrachtauto’s. De projectdeelnemers delen de ambitie om met LEVV’s een bijdrage te leveren aan regionale, nationale en Europese doelstellingen om stedelijk goederenvervoer efficiënter, stiller en schoner te organiseren.

Interessante conclusies voor de bouw

Een aantal interessante conclusies voor de bouwsector zijn:

  • LEVV’s vragen om een ander logistiek concept. De totale transportkosten worden voor het grootste deel bepaald door personeelskosten. De inzet van LEVV’s wordt rendabel als de levering sneller kan worden uitgevoerd dan met een conventioneel voertuig.Dit is in gebieden waar de rijsnelheid of toegang voor voertuigen beperkt is, waar de afleveradressen dicht bij elkaar liggen of waar een goede parkeerplek belangrijk is. Om dit tijdsvoordeel te benutten is een logistiek concept nodig met uitsluitend binnenstedelijke ritten of met overslagpunten in de stad waarbij de extra kosten voor het overslaan op een hub (personeel, materieel, locatie) worden terugverdiend in de keten. Het vraagt om plannings- en besturingssystemen die passen bij de laadcapaciteit en routes van de LEVV’s, geschikte ladingdragers en geschikt personeel.
  • LEVV’s zijn succesvol in te zetten voor marktsegmenten waarin een beperkt gewicht en volume wordt vervoerd, waarbij het gaat om operationeel excelleren of waarbij de LEVV bijdraagt aan een maatschappelijke, onderscheidende of innovatieve waardepropositie.
  • LEVV is een oplossing naast andere oplossingen. Een combinatie van voertuigen garandeert flexibiliteit en biedt zekerheid om te voldoen aan de vraag van de klanten. De inzet van een LEVV kan ervoor zorgen dat ondernemers minder vaak een bestelauto nodig hebben. Bij de bouw is dit bijvoorbeeld vooral handig voor naleveringen buiten venstertijden.

Meer lezen

Download hier het eindrapport Stadslogistiek: licht en elektrisch en kijk op de website van het project voor meer informatie.