“City barging” als alternatief voor bouwtransport over de weg

19 oktober 2018 | De Rutte Groep heeft een oud gebruik in de Amsterdamse binnenstad weer nieuw leven in geblazen. Door gebruik te maken van het fijnmazige netwerk aan grachten en vaarten in de stad, kan aan- en afvoer van bouwmaterialen over het water plaatsvinden. Hiermee wordt het drukbezette wegennet van de stad ontzien. Het concept wordt nu 'city barging' genoemd.

Hoe werkt city barging?

In een interview met de Amsterdam Economic Board legt projectleider Cornelis Wals van de Rutte Groep het concept uit. Wals: “Met elektrische duwboten en duwbakken in formatie varen we de bouwmaterialen de binnenstad in. Daar gaan we op verschillende hubs (drijvende platforms aan de kade), of op bestaande laad- en losplekken de materialen verzamelen en overslaan. Van daaruit vervoeren we de goederen in kleinere eenheden naar de bouwlocatie, of naar een plek zo dichtbij mogelijk. Voor het lossen van de materialen op een afmeerplaats of de kade, maken we gebruik van een elektrisch aangedreven kraan die op de boot staat. Deze belast de kade niet. Tot slot leggen we met kleinere, elektrische bestel- of vrachtautootjes de last mile naar de bouwlocatie af.”

Filmpje over werkwijze

De Rutte Groep maakte ook dit filmpje waarin de werkwijze van city barging wordt toegelicht:

Waarom is het nodig?

In steden in het algemeen, en in Amsterdam in het bijzonder, wordt het huidige wegennet zwaar belast, zo niet overbelast. Er zijn veel bezoekers en er wordt overal gebouwd. Het verkeer over de weg is nadelig voor het leefklimaat omdat de luchtkwaliteit hierdoor verslechtert. Met name bouwverkeer is belastend voor de stad: één op de 3 vrachtwagens die de stad in rijden rijdt van of naar een bouwplaats.

De voordelen op een rij

Door inzet van emissievrije voertuigen die gebruikmaken van het water voor transporten, hoeven er geen grote, zware  vrachtwagens de stad meer in én uit te rijden. Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • de automobiliteit vermindert, waardoor de verkeerssituatie in de stad verbetert;
  • de grachten en kademuren worden ontlast van het zware vrachtverkeer, waardoor ze een langere levensduur hebben;
  • minder overlast voor omwonenden omdat elektrische boten veel stiller en schoner zijn dan boten en vrachtwagens met dieselmotoren.
"Het roer moet ook bij de overheid om"

Randvoorwaarden voor succes

Cornelis Wals benadrukt in het interview dat medewerking van de (lokale) overheid nodig is. “Het roer moet ook bij de overheid om.” Overheden kunnen door middel van regelgeving het transport over water stimuleren, en het vervoer over de weg juist beperken.

Cofinanciering uit prijsvraag ‘Slimme en schone bouwlogistiek’

Afgelopen juni won het city barging concept van de Rutte Groep de prijsvraag ‘Slimme en schone bouwlogistiek’. Deze prijsvraag werd uitgeschreven door de Amsterdam Economic Board. De winnaar ontving €750.000,- cofinanciering, voorzien door het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het feit dat de overheid dit soort prijsvragen uitschrijft, is voor de Rutte Groep een teken dat de overheid open staat voor innovatieve oplossingen.

Meer lezen

Het hele artikel over het city barging concept, geschreven door de Amsterdam Economic Board, vind je hier. Ook op de site van de Rutte Groep zelf is meer informatie te vinden over dit concept.

Afbeelding: Rutte Groep