Opleiding Duurzame Stadslogistiek

19 december 2018 | Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) biedt de opleiding Duurzame Stadslogistiek aan. Dit doen zij in samenwerking met Connekt. De opleiding gaat in op de actuele uitdaging waar veel steden mee te maken hebben: hoe houden we binnensteden en woonwijken bereikbaar en vitaal?

Toenemende drukte leidt tot ambitie zero emissie 2025, maar hoe doen we dat?

Het creëren van een vitale, economische en gezonde stad staat hoog op de agenda. Maar het wordt steeds drukker, meer bewoners, meer bezoekers en als gevolg hiervan meer vervoersbewegingen. Veel van deze bewegingen zijn het gevolg van logistiek rondom winkels, horeca, bouwprojecten, afvalinzameling en facilitaire diensten.

Verschillende steden hebben zich al verbonden aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek: alle stadslogistiek zero emissie in 2025. Een doelstelling die ook vanuit het Rijk is omarmd. Maar hoe bereiken we dit doel? Wat is hier vanuit gemeenten voor nodig? Welke instrumenten kun je inzetten en welk beleid is nodig om hiertoe te komen?

Wat leer je tijdens de opleiding?

Tijdens de opleiding Duurzame Stadslogistiek leer je:

 • Wat de knelpunten bij duurzame stadslogistiek zijn
 • Welke maatregelen binnen duurzame stadslogistiek zich hebben bewezen
 • Welke innovaties en trends een belangrijke rol spelen binnen de stadslogistiek
 • Hoe je een goede balans vindt tussen tegengestelde belangen bij stakeholders en hoe je partijen meekrijgt
 • Op welke manier je gedragsverandering kunt toepassen en keuzes bij stakeholders beïnvloedt

Aandacht voor stedelijke bouwlogistiek

De opleiding beslaat 5 dagen in mei en juni 2019. Dag 3 is gewijd aan stedelijke bouwlogistiek en verkeersmanagement. Tijdens het eerste dagdeel wordt ingegaan op de volgende vragen:

 • Welke aandachtsgebieden komen kijken bij stedelijke bouwlogistiek?
 • Wat zijn de belangrijkste kaders binnen bouwlogistiek waar je rekening mee moet houden?
 • Welke rol kunnen lokale overheden nemen?
 • Hoe zorg je dat het logistieke proces wordt versneld?
 • Waar loopt het bedrijfsleven tegenaan?
 • Een voorbeeld van een succesvolle bouwhub

Alfredo Molin, betrokken bij Connekt & Topsector Logistiek en werkzaam als adviseur logistiek & supply chain management bij Amola.

 

Meer informatie

Meer informatie over de opleiding en hoe je je kunt inschrijven, is te vinden op de site van SBO.

Klik hier voor meer informatie over Connekt, een onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit.