BLVC-tool: Hinderanalyse

In 3 stappen grip op de hinder

Hinder en overlast zijn brede begrippen. Ze zijn ook erg subjectief: want wat de een als hinder of overlast ervaart, hoeft de ander niet eens te merken. Voor een goede BLVC-aanpak is het echter belangrijk om hinder/overlast concreet te maken en te benoemen welke maatregelen nodig zijn om de bouwperiode goed door te komen. De BLVC-tool Hinderanalyse biedt dan uitkomst. We lichten de tool in dit artikel toe.

Wat is hinder?

De Dikke Van Dale definieert hinder als volgt: “het last hebben van iets […]”.

Wij onderscheiden 2 onderdelen waaruit hinder bestaat:

  • de impact van de werkzaamheden op de omgeving, en
  • de mate waarin dit door de omgeving als negatief wordt ervaren.

Op onze pagina “Wat is hinder?‘ kun je een nadere toelichting op het begrip vinden.

Wat doet de BLVC-tool 'Hinderanalyse'?

De BLVC-tool Hinderanalyse werkt als een tweetrapsraket:

Eerst ga je het containerbegrip ‘hinder’ specifiek maken voor het project en het gebied waar het project zich in bevindt. Dit stelt je in staat om vervolgens ook concrete BLVC-maatregelen te benoemen, die daadwerkelijk de specifieke hinder te lijf gaan.

Vervolgens kwantificeer je de hinder die nog overblijft na het nemen van de beheersmaatregelen. Je kunt deze hinder specifiek maken per fase van het project, en eventueel per deelgebied van het project. Zo weet je waar en wanneer de hinder het heftigst zal zijn en kun je je communicatie hierop inrichten.

Uitvoeren van de Hinderanalyse: 3 stappen

Om de Hinderanalyse uit te voeren, zet je de volgende stappen:

Stap 1: Inventarisatie hinder

De hinderknelpunten worden in kaart gebracht door de werkzaamheden te bezien in relatie tot bestaande en toekomstige functionaliteiten, belangen en eisen/verwachtingen van stakeholders en omgevingsprojecten en evenementen. Inventariseer hiervoor achtereenvolgens:

  • welke hinder er kan optreden in en om het projectgebied,
  • voor welke doelgroep dit in meer of mindere mate geldt,
  • waar deze hinder door veroorzaakt wordt,
  • wat het gevolg is, en
  • welke beheersmaatregelen er genomen kunnen worden.

In feit is dit een soort risico-analyse, maar dan specifiek gericht op hinderknelpunten.

Bekijk hier een voorbeeld van een ingevulde hinderinventarisatie

Stap 2: Kwantificering van de (rest)hinder voor de omgeving

De figuur hieronder is een voorbeeld van een kwantificering van de (rest)hinder t.a.v. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, op een bepaald ijkmoment tijdens het project. Je gaat hier eigenlijk de intensiteit van de hinder bepalen, nadat de beheersmaatregelen zoals bij stap 1 bepaald, genomen zijn. Deze kwantificering dient voor de specifieke projectlocatie en omgeving op maat gemaakt te worden. Alleen dan snijdt deze hout.

Download hier bovenstaande voorbeeld in Word

Download hier een tweede voorbeeld van een ander project

Stap 3: Bepalen van hinderintensiteit per fase of locatie

In deze stap ga je na in welke fase van het project van welke hinderintensiteit sprake is. Als het een groot project betreft, of een gebiedsontwikkeling, kun je dit ook per locatie specifiek maken. Je krijgt zo meer inzicht in de mate van hinder gedurende de duur van het project, en eventueel de locatie binnen het gebied. Je kunt hier vervolgens ook je communicatie op aanpassen.

 

Wil jij ook aan de slag met deze BLVC-tool?

We nodigen je van harte uit om de BLVC-tool Hinderanalyse zelf ook toe te passen in je project. Zoals met alle BLVC-tools op BLVC.nl staat het je vrij om de voorbeelden en downloads op deze pagina te gebruiken en aan te passen aan de situatie in je eigen project.

Laat ons weten wat je ervan vindt, en waar je mogelijk tegenaan loopt. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Veel plezier en inzicht gewenst!