Bouwhub Amsterdam

Locatie: Papierweg, Amsterdam

In de binnenstedelijke bouwlogistiek zijn bouwhubs in opkomst. Ook in Amsterdam, waar momenteel meerdere bouwhubs actief zijn of voorbereid worden. Ze bevinden zich voornamelijk in het Westelijke Havengebied, op verschillende locaties. In dit artikel lees je meer over Bouwhub Amsterdam, aan de Papierweg.

Samenwerking Van 't Hek en C.H. Dekker Transport

De Bouwhub aan de Papierweg in Amsterdam is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Van ’t Hek Groep en C.H. Dekker Transport. Enige tijd terug werd de Bouwhub operationeel, de nieuwe site Bouwhub Amsterdam gelanceerd en werd er een openingsfeestje gevierd.

Uit nood geboren?

Met Bouwhub Amsterdam gaven Van ’t Hek en C.H. Dekker Transport gezamenlijk antwoord op een vraag uit de praktijk. Bouwer VORM werkte aan een appartementencomplex in de Amsterdamse Houthaven en kreeg te maken met een steeds kleiner bouwoppervlak. Het gebied werd langzaamaan steeds meer bewoond en ook andere bouwers waren aan de slag. De gemeente was streng op de ruimte die elke bouwer innam en op het voorkomen van hinder voor de omgeving.

Door samen te werken konden de bedrijven Van ’t Hek en C.H. Dekker Transport voorzien in de groeiende behoefte aan logistieke coördinatie bij binnenstedelijke bouwers, zoals die van VORM in de Houthaven. Ze huurden een kavel van ca. 8.000 m2 bij de Port of Amsterdam. Vanuit hier werden alle materialen die VORM bij de bouw nodig had, geconsolideerd en vervolgens ‘just-in-time’ aangeleverd op de bouw. Ze stelden geen voorwaarden aan het soort materialen dat werd opgeslagen, wèl aan de doorloopsnelheid: “We willen geen opslagloods worden. Het wordt écht een bouwhub.”

De kracht van de samenwerking tussen beide bedrijven zit in de jarenlange onderlinge relatie. Daarnaast maakt Bouwhub Amsterdam gebruik van de expertise en ervaring die de Van ’t Hek Groep heeft in de aannemerij en C.H. Dekker Transport in de transportsector.

"We willen geen opslagloods worden. Het wordt écht een bouwhub."

Port of Amsterdam

In een artikel op de publiekswebsite van Port of Amsterdam, www.dehavenvooramsterdam.nl, geeft de Haven aan dat ook zij veel potentie zien in het initiatief. Zo noemen ze het feit dat vervoer over het water inmiddels weer (net als van oudsher) sneller is dan vervoer over de weg, ook omdat de straten zo druk zijn dat vrachtwagens vertraging oplopen. Om te voorkomen dat het water te druk wordt, wordt ook samengewerkt met Waternet, die de scheepvaartbelangen behartigt.

Infographic www.dehavenvooramsterdam.nl met locatie bouwhub Papierweg

Meten is weten

Vanaf dag één registreert en verzamelt Bouwhub Amsterdam data om zo aan te kunnen tonen welke voordelen er behaald kunnen worden door met een bouwhub samen te werken. Bouwhub Amsterdam doet dit voor al haar klanten. Hierbij werkt de Bouwhub nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam. In een studentenatelier, een broeinest van multidisciplinaire teams van de opleidingen Logistics & Engineering en Built & Environment, wordt door meerdere studenten samengewerkt aan de vraagstukken van morgen, zoals de verbetering van de Amsterdamse bouwlogistiek.

Toekomst

Sinds de start van de Bouwhub neemt het aantal klanten en daarmee het aantal projecten dat vanuit de Papierweg wordt gecoördineerd, gestaag toe. Ook de toekomst van Bouwhub Amsterdam ziet er veelbelovend uit. Inmiddels rijdt de eerste Bouwhub truck op 100% HVO. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil: een biobrandstof die voor minder fijnstof-, stikstof- en zwaveluitstoot zorgt en die tijdens het productieproces minder – en soms zelfs geen- CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarnaast heeft bouwconcern BAM e-bikes gedoneerd voor een pilot. Werknemers die vanaf de Bouwhub naar projectlocaties in de stad willen reizen, kunnen daarvoor de e-bike pakken, in plaats van de befaamde bestelbus. Dit vermindert de verkeersbelasting van het lokale wegennet, de uitstoot van uitlaatgassen en beperkt de ruimte die op de projectlocatie nodig is voor parkeren.

Meer informatie

Voor tarieven en meer informatie over deze hub, kun je contact opnemen met Said Arslan via s.arslan@bouwhub.amsterdam of 06 11 31 19 57.

Andere bouwhubs in Amsterdam

Lees ook over de bouwhub aan de Ankerweg

Terug naar alle Bouwhubs in Amsterdam