Plannen voor een circulaire bouwhub

In de binnenstedelijke bouwlogistiek zijn bouwhubs in opkomst. Ook in Amsterdam, waar momenteel meerdere bouwhubs actief zijn of voorbereid worden. In dit artikel lees je meer over de geplande circulaire bouwhub aan de Ankerweg.

Eerste van Nederland

VolkerWessels Bouwmaterieel en Beelen bereiden samen de eerste circulaire bouwhub van Nederland voor aan de Ankerweg in Amsterdam. Waar VolkerWessels zorgt voor de logistieke coördinatie, zorgt Beelen dat bij sloop vrijgekomen materialen worden hergebruikt in de bouwhub. “Op de circulaire BouwHub zullen vrijgekomen reststromen ter plekke worden verwerkt tot nieuw bouwmateriaal, waardoor de afstand die materiaal aflegt tot een minimum wordt beperkt”, zo meldt Beelen op haar site.

Artist impression circulaire bouwhub (www.materieeldienst.nl)

Gunstige ligging aan het water

De circulaire bouwhub ligt aan de Ankerweg in het Amsterdamse Westelijke Havengebied, op een terrein van maar liefst 10ha groot. In eerste instantie zal de bouwhub 2ha beslaan, maar groei op locatie is volop mogelijk. Doordat de bouwhub aan het water ligt, kunnen transporten van materieel, materialen en personeel ook via het water plaatsvinden. In een waterrijke stad als Amsterdam kan dit een flinke ontlasting van het stedelijke wegennet betekenen.

Goede ervaringen in Utrecht

VolkerWessels heeft in Utrecht al de nodige ervaring opgedaan met de inzet van een bouwlogistieke hub. Chauffeurs lossen op de hub aan de rand van de stad hun vrachten met bouwmaterialen, waarna hiervan dagpakketten worden gemaakt. Deze worden vervolgens met kleinere voertuigen naar de bouwlocatie vervoerd. Een dagpakket bevat alle materialen die op die dag op de bouwlocatie nodig zijn. Niet meer en niet minder.

Met deze animatie laat VolkerWessels zien hoe een bouwhub werkt en wat de voordelen zijn voor een stad:

Bronnen

Voor het schrijven van dit artikel maakten we gebruik van de volgende bronnen:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234796/ook-volkerwessels-opent-bouwhub-in-amsterdam (geraadpleegd op 30-04-19)

https://www.beelen.nl/nieuws/9/1e-circulaire-bouwhub-in-amsterdam (geraadpleegd op 30-04-19)

https://www.materieeldienst.nl/nl/nieuws/detail/eerste-circulaire-bouwhub-in-amsterdam (geraadpleegd op 30-04-19)

https://youtu.be/z4xlMPnFIgY (filmpje VolkerWessels, geraadpleegd op 01-05-19)

https://www.logistiek.nl/ketensamenwerking/nieuws/2018/11/amsterdam-krijgt-eerste-circulaire-bouwhub-101165881 (geraadpleegd op 01-05-19)