Werk mee aan een onderzoek over BLVC!

In het kader van het Afstudeerproject Slimme Schone Bouwlogistiek van de Hogeschool van Amsterdam hebben vierdejaarsstudenten Romy Hogendoorn en Jordi Vonder een enquête over BLVC samengesteld. Help ze door jouw ervaringen met BLVC te delen en de vragenlijst in te vullen. Dit kost je ongeveer 12 minuten.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe verschillende (bouw)bedrijven handelen op het gebied van BLVC en in hoeverre BLVC al geborgd is in het bedrijf of de organisatie. Hierbij krijgt de mate waarin het bedrijf of de organisatie zich verdiept in de belangen van de betrokken stakeholders specifiek de aandacht.

De onderzoeksresultaten zijn naar verwachting eind juni gereed. Deze worden o.a. op BLVC.nl gepubliceerd.

Doelgroep

Als jij betrokken bent bij het opstellen en/of naleven van BLVC-plannen, kun je Romy en Jordi helpen met hun onderzoek door de enquête in te vullen. Je hoeft niet perse werkzaam te zijn bij een bouwbedrijf, ook andere betrokkenen partijen zoals opdrachtgevers, gemeenten, etc. zijn voor het onderzoek erg interessant.

De resultaten van het onderzoek worden geheel anoniem verwerkt. Als je daar geen bezwaar tegen hebt, kun je je functie en bedrijfsnaam invullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen analyses / conclusies.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek en de enquête vind je hier.

Je kunt je vragen ook per e-mail aan Romy en Jordi sturen, respectievelijk via romy.hoogendoorn@hva.nl en Jordi.vonder@hva.nl.

 

 

Eerste publicatie: 14 mei 2020

Foto: Martin van Welzen