Leefbaarheid

Bij het thema Leefbaarheid gaat het over de mate waarin het voor bewoners en bezoekers in en om het bouwgebied enigszins prettig blijft om er te verblijven tijdens de werkzaamheden. Als er sprake is van aanzienlijke geluidsoverlast, luchtvervuiling door bouwverkeer, vuil, stof, trillingen of andere bouwhinder, of een opeenstapeling hiervan, komt de leefbaarheid in het gedrang. Lees hier al onze blogs en artikelen over leefbaarheid.